Search

 
 

08 жовтня 2019 року відбулося засідання комісії вченої ради з наукової роботи та інноваційної діяльності. Відкрила засідання голова комісії, професор Наталія Савичук та ознайомила присутніх з порядком денним.

Першим питанням на порядку денному була доповідь завідувача відділу докторантури та організації наукової діяльності к. мед. н. О. Сіренко про особливості процедури запровадження та виконання вимог «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії в НМАПО імені П. Л. Шупика» (далі – Порядок), затвердженого  рішенням вченої ради Академії 15.05.2019, протокол № 5.

Було представлено Алгоритм запровадження «Порядку», в якому докладно і покроково визначено всі процедури щодо  утворення та діяльності спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167, а також локальним нормативним документом Академії.

Участь в обговоренні взяли завідувачі кафедр професори В. Мішалов, С. Саволюк, а також начальник відділу моніторингу якості діяльності д. мед. н. М. Тріщинська. 

«Порядок» з Додатками розміщені на сайті Академії за посиланням: https://nmapo.edu.ua/s/naukovi-pidrozdily/spetsializovani-vcheni-rady/normatyvni-dokumenty-nmapo-imeni-p-l-shupyka

Матеріали доповіді та алгоритм запровадження «Порядку» були надані членам комісії, головам Експертних проблемних комісій, головам спеціалізованих вчених рад, деканам факультетів та директорам навчально-наукових інститутів для ознайомлення та підготовки пропозицій щодо удосконалення процедур, постановою КМУ від 06.03.2019 № 167.

 Далі завідувач НДЦ д. мед. н. М. Глоба доповіла про виконання наказу НМАПО імені П. Л. Шупика від 25.09.2019 № 3854 «Про організацію проведення звітування за результатами виконання наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у 2019 році». Ознайомитися з наказом можна на сайті Академії за посиланням: https://nmapo.edu.ua/n/podii/5115-nakaz-pro-zvituvannia-za-rezultatamy-naukovoi-diialnosti-i-hrafik-pryiomu-zvitiv

Було акцентовано увагу на графіку прийому звітів, а саме на своєчасну подачу кафедрами звітної документації для економії часу та з поваги до інших кафедр. Проректор з наукової роботи  професор Н. Савичук  наголосила на тому, щоб  відповідальні виконавці професійно поставилися  до написання звітів по науці тому, що це основна і найбільша складова звіту в МОЗ.

Завідувач відділу аспірантури та клінічної ординатури О. Вишнякова  надала інформацію   про роботу приймальної комісії у 2019 році. Звернула увагу на те, що Академією було отримано 50 місць в аспірантуру, з них 33 - очна денна форма навчання і 17 – очна вечірня. Комісія взяла до відома інформацію.

Завідувач НДЦ, д.мед.н. М. Глоба та професор Н. Савичук  доповіла про подовження теми НДР на кафедрі клінічної та лабораторної діагностики і про розгляд  матеріалів наукової продукції,  навчальних планів та програм, які подали кафедри до розгляду на вченій раді. Члени комісії рекомендували матеріали до затвердження.

На засіданні були присутніми 30 учасників.

Наступне засідання комісії відбудеться 12 листопада 2019 року.