Search

 
 

02 жовтня 2019 року під головуванням декана професора В. Трохимчука відбулось чергове засідання вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету НМАПО імені П. Л. Шупика. У засіданні взяли участь перший проректор професор Ю. Вдовиченко, проректор з економічних питань  О. Проценко, головний бухгалтер С. Шендрик, начальник відділу кадрів Д. Бригинець.

Розглянуто та обговорено із завідувачами кафедр факультету невідкладні заходи щодо освітньо-наукової діяльності кафедр факультету у зв’язку зі зміною бюджетної ситуації на 2020 рік. Запропоновано розробку нових циклів тематичного удосконалення на актуальні тематики, які будуть користуватись попитом у слухачів.

Було заслухано голів експертних проблемних комісій НМАПО імені П. Л. Шупика «15.00.01 – Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація», «15.00.02 – Фармацевтична хімія та фармакогнозія»  – професора Л. Давтян, «14.02.00 - Профілактична медицина 14.02.01 - Гігієна та професійна патологія» - зав. кафедри громадського здоров’я професора І. Хоменко, «14.02.03 – Соціальна медицина» – професора В. Михальчука, «14.02.02 – Епідеміологія, 03.00.06 – Вірусологія, 03.00.07 –  Мікробіологія» - доцента кафедри вірусології С. Соловйова (голова ЕПК - професор І. Дзюблик). Зазначені експертні проблемні комісії (ЕПК) працювали згідно наказу ректора НМАПО імені П.Л. Шупика № 2141 від 26.04.2019 року «Про затвердження переліку та складу експертних проблемних комісій НМАПО імені П.Л. Шупика. У звітному періоді ЕПК  працювали відповідно до положення про експертні проблемні комісії НМАПО імені П.Л. Шупика, затвердженого рішенням вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика (протокол 15.06. 2016 №7, зі змінами протокол 15.03.2017 № 3). Уведено в дію наказом ректора НМАПО імені П.Л. Шупика 16.03.2017 № 1102. В цілому робота ЕПК виконана у повному обсязі відповідно до поданого і затвердженого плану їх роботи.

 Голова комісії з наукової роботи, професор О. Івахно доповіла про стан виконання індивідуальних планів наукових робіт здобувачами наукових ступенів (аспіранти, докторанти, пошукачі) на медико-профілактичному і фармацевтичному факультеті. Враховуючи нові вимоги до захисту дисертаційних робіт здобувачами наукового ступеня доктора філософії, встановлені Постановою КМ України від 06.03.2019 року за №167, необхідним є своєчасне завершення наукової складової програми навчання в аспірантурі.

Голова комісії з виховної роботи доцент С. Убогов доповів про міжнародне співробітництво кафедр Академії та підготовку фахівців для зарубіжних країн. Діяльність щодо здійснення міжнародного співробітництва кафедрами факультету у 2018 − 2019 навчальному році здійснювалася за такими напрямками: публікування наукових праць у зарубіжних фахових виданнях: Білорусі, Польщі, США, Індії тощо; співпраця з зарубіжними та міжнародними організаціями США та країн ЄС; участь у зарубіжних стажуваннях; участь у міжнародних конференціях або конференціях з міжнародною участю. Перспективними напрямками розвитку міжнародної діяльності кафедр факультету є отримання міжнародних сертифікатів щодо знання іноземної мови, пошук можливостей щодо навчання іноземних студентів, отримання грантів на проведення наукових досліджень від зарубіжних та міжнародних організацій.