Search

 
 

6 вересня 2019 року у м. Києві, за підтримки НМАПО імені П.Л. Шупика, НМУ імені О.О. Богомольця, ДУ «Інститут отоларингології імені О.С. Коломійченка НАМН України», Асоціації алергологів України, Асоціації педіатрів м. Києва, в межах реалізації Національної стратегії МОЗ України щодо безперервного професійного розвитку лікарів, відбувся мультидисциплінарний форум «Безпека деконгестантів – pro et contra», у якому взяли участь понад 600 лікарів загальної практики-сімейної медицини, педіатрів, терапевтів, алерголоів зі всіх регонів України.

Форум був присвячений обгрунтуванню підходів до ефективного та безпечного усунення назальної обструкції при інфекційних та алергічних ураженнях слизової оболонки носа і приносових пазух у дітей і дорослих.

З привітанням від Академії та програмною лекцією щодо основних напрямків і форм безперервної освіти лікарів в Україні виступив перший проректор, заслужений лікар України, чл.-кор. НАМН України, професор Ю. Вдовиченко, який зазначив доцільність та ефективність проведення саме мультидисциплінарних науково-практичних заходів з використанням елементів телемедицини і побажав учасникам форуму плідної роботи та набуття нових, практично орієнтованих знань.

Президент Асоціації алергологів України професор С. Зайков зазначив важливість правильних підходів з позицій доказової медицини до лікування риносинуситів різної етіології та взяв активну участь у обговоренні цієї важливої проблеми медицини.

Форум був проведений у формі дискусії педіатра, алерголога, отоларинголога і клінічного фармаколога. 

Завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань НМАПО імені П.Л. Шупика, заслужений лікар України, президент Асоціації педіатрів м. Києва, професор Г. Бекетова надала інформацію щодо розповсюдженості риносинуситів у дітей, звернула увагу учасників форуму на анатомо-фізіологічні особливості носа і його слизової оболонки у дітей різних вікових груп, патогенезу та особливості перебігу гострих інфекційних риносинуситів у дітей.

Завідувач кафедри отоларингології Одеського національного медичного університету, голова Асоціації отоларингологів Одеської області, професор С. Пухлик ознайомив лікарів з основними функціями носа та підходами до лікування риносинуситів різного генезу.

Доповідь д.мед.н. І. Гогунської з ДУ «Інститут отоларингології імені О.С. Коломійченка НАМН України» була присвячена питанням розповсюдженості алергічних уражень верхніх відділів респіраторного тракту, їх гіподіагностиці, особливостям клінічного перебігу та помилкам при їх лікуванні з безконтрольним використанням назальних деконгестантів.

Зав. кафедри клінічної фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор Г. Зайченко звернула увагу лікарів на класифікацію та механізми дії топічних і системних деконгестантів, негативні аспекти їх дії та переваги системних засобів, а також надала практичні рекомендації для пацієнтів з медикаментозним ринітом в плані усунення залежності від деконгестантів.

Кожен з лекторів представив відповідні клінічні випадки з розбором діагностичних та терапевтичних помилок.

Учасники форуму поставили експертам велику кількість різнопланових запитань, на які отримали ґрунтовні та вичерпні відповіді.

Після дискусії учасниками форуму була прийнята резолюція щодо ефективного та безпечного контролю за симптомом назальної обструкції у дітей та дорослих.