Search

 
 

6 вересня 2019 р. відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.613.04 по захисту дисертаційної роботи завідувача кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів доцента Сергія Убогова на тему «Методологічні та прикладні засади інтегративної моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації і медичного застосування» на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Науковим консультантом здобувача був декан медико-профілактичного і фармацевтичного факультету НМАПО імені П. Л. Шупика, заслужений працівник освіти України, професор Віктор Трохимчук. Офіційними опонентами: професор кафедри військової фармації Української військово-медичної академії, заслужений працівник охорони здоров’я України, професор Володимир Руденко; завідувач кафедри організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету, заслужений діяч науки і техніки України, професор Алла Немченко; завідувач кафедри організації та економіки фармації Одеського національного медичного університету, професор Ліана Унгурян.

Засідання проводилося головою спеціалізованої вченої ради Д 26.613.04 професором Леною Давтян. Після того, як учений секретар ради доцент Анна Дроздова ознайомила учасників засідання з документами атестаційної справи здобувача доцента С. Убогова, ним було зроблено доповідь основних положень дисертаційного дослідження та дано відповіді на запитання від членів спеціалізованої вченої ради та присутніх на засіданні. Зокрема, питання були задані професором Раїсою Коритнюк, професором Аллою Кабачною, професором Костянтином Косяченком, доцентом Валерієм Поповичем, професором Миколою Пономаренком, професором Леною Давтян, професором Наталією Орловою, професором Олесею Гульчій, доцентом Вадимом Гульпою.

Далі учасники засідання були ознайомлені з висновком про наукову і практичну цінність дисертаційної роботи та відгуками, які надійшли на автореферат дисертації. Всього надійшло 13 відгуків, кожен з яких містив позитивну оцінку. Разом з тим, у 2 відгуках, а саме відгуках, підписаних професором Вячеславом Лебединцем (НФаУ) та професором Миколою Ляпуновим (Інститут монокристалів НАН України) містилися окремі некритичні зауваження, на які дисертант надав вичерпні відповіді.

На наступному етапі офіційні опоненти зачитали відгуки на дисертаційну роботу С. Убогова. Кожен з опонентів надав високу оцінку дисертації та її автору, але, при цьому, висловив низку зауважень, на кожне з яких здобувачем було дано відповіді, які повністю задовольнили опонентів. Після чого відбулось обговорення дисертації, в якому взяли активну участь усі учасники засідання, які підкреслили актуальність та вагому наукову й практичну значущість дисертаційної роботи. Після дискусії здобувачу було надано заключне слово, в якому він висловив свої висновки щодо результатів обговорення його дисертації.

За результатами таємного голосування було одноголосно прийнято рішення щодо присудження доценту С. Убогову наукового ступеня доктора фармацевтичних наук.

Наприкінці процедури захисту учасниками засідання було опрацьовано проект висновку спеціалізованої вченої ради, який з редакційними правками було прийнято в цілому, після чого голова ради професор Лена Давтян офіційно закрила засідання.