Search

 
 

Значна увага колективу кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика приділяється підготовці іноземних громадян під час їх навчання в клінічній ординатурі.Проте, по завершенню навчання клінічних ординаторів, робота з ними не припиняється, а виходить на новий рівень – підтримка зворотного зв’язку з нашими випускниками дозволяє кафедрі налагоджуватися подальшу активну міжнародну співпрацю з тими установами, куди вони працевлаштовуються.

Так, випускниця клінічної ординатури 2019 року Севіндж Юсіфова, що проходила підготовку на кафедрі, наразі працює під керівництвом професора Emin Ersoy в відділенні баріатричної хірургії, що входить в структуру відділення загальної хірургії (department of Bariatric Surgery under General Surgery) Medistate Kavacik Hospital, розташованого в Стамбулі (Турція).Той рівень теоретичної та практичної підготовки, який був отриманий під час навчання, дозволив їй ввійти в склад хірургічної бригади, яка здійснює підготовку до виконання баріатричної операції та післяопераційний моніторинг за пацієнтом, брати безпосередню участь в хірургічних втручаннях.

Враховуючи наукові пріоритети та досвід кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика щодо хірургічного лікування метаболічного синдрому, морбідного ожиріння та цукрового діабету 2-го типу, здійснюється підготовка до підписання договору про співробітництво між нашими установами, обмін досвідом та спільні виступи та публікації на міжнародних форумах.