Search

 
 

Серед пріоритетів розвитку кафедри хірургії та судинної хірургії  НМАПО імені П.Л. Шупика - розширення та підтримка розгалуженої мережі міжнародних партнерських зв’язків.

Цей напрямок роботи кафедри здійснюється шляхом активної участі співробітників в роботі міжнародних наукових форумів, обміну та залучення досвіду провідних хірургічних клінік Європи під час стажування та підтримки зв’язку з випускниками клінічної ординатури.

Випускники клінічної ординатури та їх подальше професійне зростання є результатом навчання на кафедрі хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика і є відповідальністю колективу кафедри та всієї Академії, що підтримує визнання та авторитет на міжнародному рівні, тому успіхи наших випускників є успіхом всього колективу кафедри і клініки хірургії та судинної хірургії, та визнанням лідерських позицій НМАПО імені П.Л. Шупика на міжнародному ринку післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку.

Випускник 2018 року Гіоргі Ічіраулі, громадянин Грузії, що навчався на кафедрі хірургії та судинної хірургії під керівництвом професора С. Саволюка  та доцента О. Шуляренко, після навчання в НМАПО вже рік працює у себе на батьківщині – в Грузії – місто Телаві (25 тисяч населення), що розташоване в Алазанській долині і є столицею Кахетинського краю (70 км від Тбілісі), загальним хірургом у відділенні загальної хірургії в регіональній лікарні.

Відділення загальної хірургії забезпечує населення міста Телаві та Кахетинського краю наданням хірургічної допомоги населенню з приводу ургентної та планової абдомінальної патології.

Гіоргі Ічіраулі, пройшовши підготовку на кафедрі та працюючи в відділеннях клініки на базі Київської міської клінічної лікарні № 8, отримав належну підготовку, що дозволило йому вже після року самостійної роботи виконувати обов’язки завідувача відділенням. А це велике досягнення та визнання для співробітників кафедри, адже ті знання, вміння, навички та досвід, які отримав наш випускник з усіх розділів невідкладної абдомінальної хірургії, ургентної та планової колопроктології та гастроентерології, герніології, онкохірургії, малоінвазивної (лапароскопічної) абдомінальної хірургії та флебології, що є науковими пріоритетами кафедри хірургії та судинної хірургії, дозволяють йому самостійно виконувати весь спектр хірургічних втручань, в тому числі лапароскопічним доступом, і керувати хірургічною службою всього району.Наразі, розгалуження мережі міжнародних зв’язків та її підтримка як для кафедри хірургії та судинної хірургії, так і для НМАПО імені П.Л. Шупика є важливим пріоритетом та дуже перспективним напрямком співробітництва, що забезпечить презентацію передового досвіду Академії та залучення громадян на навчання в заклад, що є конкурентоспроможним на ринку післядипломного навчання серед країн СНД та Європи.