Search

 
 

20 червня 2019 року відбулося чергове засідання кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика.

Порядок денний був насиченим, стосувався моніторингу всіх напрямків діяльності кафедри з урахуванням результатів перевірки кафедри комісією деканату хірургічного факультету та висловлених ними зауважень.

Були підведені проміжні підсумки роботи кафедри за другий квартал стосовно виконання навчально-виробничого плану, з урахуванням можливостей та ризиків щодо комплектування програмних циклів тематичного удосконалення до кінця 2019 року, моніторинг рішень засідань кафедри та вченої ради хірургічного факультету, погодинному контролю педагогічного навантаження та підвищення кваліфікації співробітників. Враховуючи зміни, які відбулися в системі безперервної професійної освіти лікарів згідно чинного законодавства, було презентовано новий план навчально-виробничого плану на 2020 рік на основі короткотривалих циклів тематичного удосконалення, що вимагає підготовки 11 нових програм та необхідного пакету навчально-методичного забезпечення для їх затвердження на вченій раді хірургічного факультету та Академії.

Проаналізовано результати атестації лікарів-інтернів за спеціальністю «Хірургія» (1 року - лютий 2019 р., результати вихідного та проміжного контролю рівня теоретичної та практичної підготовки 2 та 3 року), стан їх виробничої дисципліни, обсяг роботи співробітників кафедри на базах заочного стажування впродовж навчального року, підготовку до проміжної (для інтернів 2 року) та заключної (для інтернів 3 року) атестації, стан комплектування циклу для їх керівників баз заочного стажування, що запланований до кінця 2 кварталу 2019 року.

Заслухано звіти про роботу 6 клінічних ординаторів кафедри та їх кураторів з рекомендаціями до вступу в аспірантуру.

Проаналізовано поточний стан виконання дисертаційних робіт 3 аспірантами та підготовку до захисту 1 здобувача кафедри, поточне наповнення науковими роботами репозитарію НМАПО, оновлення профілів співробітників в наукометричних базах даних, підготовка галузевих нововведень та актів впровадження в клінічні бази кафедри, методичних рекомендацій та інформаційних листів в 2019 році, робота над монографією з основ малоінвазивної флебології та стан підготовки до проведення кафедрою 31 травня науково-практичної конференції, що присвячена всьому спектру застосування біозварювальної хірургічної технології.

Враховуючи необхідність наповнення циклів тематичного удосконалення впродовж 2019 та наступного 2020 років для виконання плану комплектування, визнано необхідність посилити співпрацю з клінічними базами кафедри та міськими та обласними осередками асоціації хірургів шляхом інтенсифікації проведення тематичних майстер-класів та клінічних конференцій, посилити присутність презентаційних матеріалів кафедри в соціальних медіа-ресурсах та відео-хостінгах для ознайомлення з інноваційними розробками кафедри хірургії та судинної хірургії широкого загалу хірургічної спільноти, що дозволить конкурувати з приватними провайдерами за споживача освітніх послуг.