Search

 
 

25 червня 2019 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (завідувач кафедри – д. мед. н., професор С. Саволюк відбулася проміжна атестація лікарів-інтернів за спеціальністю "Хірургія" 2 року навчання (випуск 2017 року).

До атестації були допущені всі лікарі-інтерни, що виконали в повному обсязі навчальну програму (лекції, семінари, практичні заняття по основному фаху та циклам суміжних дисциплін), представили індивідуальну документацію (залікова книжка, індивідуальні плани та реферати (2), характеристики з баз заочного стажування, цифрові та текстові звіти щодо обсягу виконаної роботи на очному та заочному циклах навчання в інтернатурі, щоденники, індивідуальні плани підготовки, протоколи реєстрації освоєння практичних навиків та вмінь).

Під час проведення атестації лікарі-інтерни засвідчили доволі високі теоретичні знання як з базових фундаментальних дисциплін, так і з фахової підготовки та суміжних спеціальностей.

Відмічено достатній рівень оволодіння базовими практичними навиками та вміннями, маніпуляціями та оперативною технікою згідно представлених реальних показників цифрових звітів, в тому числі сучасних лапароскопічних та ендоскопічних хірургічних лікувально-діагностичних технологій.

Наприкінці іспиту професор С. Саволюк наголосив на необхідності подальшого вдосконалення фахового рівня лікарів-інтернів під час проходження інтернатури на базах заочного стажування, які будуть перевірятися співробітниками кафедри впродовж року згідно затвердженого плану.