Search

 
 

В липні 2019 року в Центрі симуляційних методів навчання (ЦЕСИМЕН) НМАПО імені П. Л. Шупика відбувся навчально-практичний семінар «Дихальна підтримка, менеджмент дихальних шляхів, оцінка крововтрати – особливості навчання лікарів в умовах симуляційного середовища».

В семінарі взяли участь співробітники ЦЕСИМЕН та науково-педагогічні працівники кафедр Академії. Розпочинаючи семінар, зі вступним словом виступив в.о. директора ЦЕСИМЕН А. Ткаченко, який відзначив важливість комплексного та методологічно уніфікованого підходу формування практичних навичок при симуляційному навчанні у лікарів-інтернів та слухачів циклів із зупинки кровотечі, менеджменту дихальних шляхів та вентиляційної підтримки.

Програма навчально-практичного семінару складалася з теоретичних питань (доцент В. Орел, асистент В. Петриченко, провідний фахівець Д. Андрощук) та практичного відпрацювання на манекенах мануальних прийомів відновлення прохідності при тяжких дихальних шляхах (за наявності анатомічних особливостей та механічних перешкод), постановки орофарингеального повітроводу та ларингеальної маски, проведення оротрахеальної інтубації з використання провідника, бужа, відеоларингоскопа Airtraq®, вентиляційної підтримки. Окремо відпрацьовано методики і практичні підходи зупинки масивної кровотечі, що спираються на рекомендації Американської асоціації хірургів. Учасники семінару на тренажерах і удаваних пацієнтах відпрацьовували навички зупинки кровотечі: прямий тиск на рану, тампонада рани бинтом, накладання джгута.

Після виконання практичних навичок був проведений дебрифінг, під час якого були відзначені правильні дії учасників та намічені шляхи для покращення виконання конкретних практичних прийомів. Особливу увагу приділено методологічним питанням підготовки та проведення занять за даними темами для лікарів-інтернів та слухачів кафедр НМАПО імені П. Л. Шупика, раціональній побудові навчального процесу, створенню та обов’язковому використанню чек-листів, дотриманню алгоритмів дій з доведеною ефективністю. Обговорено необхідність та шляхи створення умов для персональної мотивації викладачів та слухачів максимально ефективно використовувати наявні ресурси в умовах симуляційного середовища. Відпрацьовані підходи до проведення дебрифінгу з лікарями-інтернами та слухачами ЦЕСИМЕН та оцінювання ефективності засвоєння навчального матеріалу та практичних навичок.

Наприкінці навчально-практичного семінару відбулося спільне обговорення та підбиття підсумків, вручення сертифікатів учасникам.