Search

 
 

Співробітники кафедри онкології НМАПО імені П. Л. Шупика – завідувач кафедри професор С. Мясоєдов, доцент О. Пономарьова, д. мед. н. Н. Ціп - 26 червня 2019 р. взяли участь у науковій онкологічній події «Революція персоналізованої медицини. Обмін думками – лекція Лауреата Нобелівської премії з хімії (2004 р.) А. Чехановера», що відбулася в м. Києві за організації клініки «ЛІСОД» (Ізраїль).

У програмі заходу також містилися усні доповіді професора І. Вульфа «Нові горизонти в геноміці раку» і професора Г. Меркеля «Сучасна імунна онкологія: від базових концептів до клінічної практики», а також онкологічна панель (модератор професор А. Кутен).

У своїй промові професор А. Чехановер наголосив на тому, що, разом із хворобами головного мозку та судинними, онкологічні є сьогодні найпоширенішими в людській спільноті. Рак – це недуга та ускладнення довготривалого життя людини. Професор А. Чехановер виклав власні погляди стосовно етапів розвитку сучасної фармакотерапії онкологічних та інших системних хвороб людини – від випадкових спостережень до тотального експериментального випробування терапевтичного потенціалу компонентів земної кори і до цілеспрямованого інжинірингу неприродніх молекул таргетних препаратів. Персоналізована медицина враховує, що індивідууми різняться за свою генетикою, епігенетикою та характером розвитку. Медицина участі означає доволі повне інформування пацієнта щодо хвороби, прогнозу, можливостей лікування і його участь у прийнятті лікувального плану. У сучасних США сторонні ускладнення медикаментозного лікування утримують 4-6 місце у структурі головних причин смертності населення. Обмеження цієї негативної тенденції залежить від цілеспрямованої діяльності медичної наукової спільноти.

Професор І. Вульф нагадав, що натепер за молекулярно-генетичними ознаками розрізняють 4-5 найпоширеніших форм раку, що спрощує пошук таргетних мутацій. Прецизійна онкологія сьогодні є доступною завдяки випрацьованому алгоритму раціонального аналізу молекулярно-біологічних особливостей пухлин, на які можна спиратися при проведенні сучасної специфічної медикаментозної терапії раку. Сьогодні у якості ініціального генетичного тестування пухлин використовують послідовно пошук наявної високої мікросателітної нестабільності та фактору злиття генів NTRK (драйвер нерегульованого клітинного росту та проліферації при кількох формах раку). Діагностична методика секвенування наступного покоління сьогодні становить найефективніший високотехнологічний засіб здійснення одночасного аналізу великої кількості генів і виявляє вищевказані альтерації. Достатнім є використання мінімального об’єму біопсійного матеріалу. При цьому біопсія рекомендована при кожному зареєстрованому випадку пухлинної прогресії.

Професор Г. Меркель наголосив про важливу зміну парадигми медикаментозної терапії раку завдяки використанню нових препаратів націленої дії, що втручаються у процес взаємовідносин пухлини та організму хазяїна. Він висвітив сучасний стан проблеми імунотерапії раку, зокрема спираючись на проведені власні дослідження. Сьогодні відомі результати впровадження імунокорегуючих препаратів при 13 локалізаціях та формах раку. Ідеологія цього напрямку медикаментозної терапії полягає у з’ясуванні онкозалежних механізмів системи розпізнавання «свій-чужий» щодо ДНК та білків та полегшенні функціонування імуногенних та імунних компонентів у цих умовах. Зокрема чимало робіт присвячено підсиленню протипухлинної активності Т-лімфоцитів, вишукуванню кращих комбінацій і режимів застосування відповідних таргетних препаратів з кращою хіміотерапією. Вже досягнутий суттєвий клінічний ефект використання таргетних препаратів, що впливають на ангіогенез у пухлині, з досі високоефективними цитостатиками.