Search

 
 

На кафедрі клінічної лабораторної діагностики 27 червня відбувся випуск 7 лікарів-інтернів зі спеціальності «Лабораторна діагностика», які прибули на навчання з міст Київ і Вінниця, а також Київської, Черкаської та Полтавської областей.

До атестації було допущено 4 лікаря-інтерна, які успішно склали всі іспити за спеціальністю «Лабораторна діагностика». Середній бал атестації – 4,25. При проведенні атестації лікарі-інтерни продемонстрували гарний рівень знань із лабораторної діагностики різних захворювань. Атестаційна комісія постановила, що  лікарі-інтерни зі спеціальності «Лабораторна діагностика» в достатній мірі оволоділи комплексом практичних навиків, теоретичних знань і вмінь, необхідних для самостійної роботи. Відповідно всім інтернам, хто пройшов і успішно завершив повний курс навчання присвоєно звання «лікар-спеціаліст» за фахом «Лабораторна діагностика».

На заключній конференції інтерни отримали сертифікати лікарів-спеціалістів за спеціальністю «Лабораторна діагностика» та подякували науково-педагогічним працівникам кафедри клінічної лабораторної діагностики за надані знання, а також побажали подальшого оновлення матеріально-технічної бази кафедри, зокрема сучасними мікроскопами.

Завідувач кафедри професор Ганна Луньова, куратор лікарів-інтернів доцент Людмила Сергієнко та викладачі кафедри побажали молодим спеціалістам кар’єрних звершень, досягнення нових цілей і зростання як висококваліфікованих лікарів-лаборантів у практичній ланці охорони здоров’я в подальшому разом із кафедрою клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика.