Search

 
 

Заклади охорони здоров'я зацікавлені у підвищенні кваліфікації лікарів на циклах тематичного удосконалення, які проводяться у зручній для слухачів формі.

Протягом останнього робочого тижня першого півріччя поточного навчального кафедра управління охороною здоров'я у виїзних умовах  завершила 2-ва додаткових цикли тематичного удосконалення які були проведені на звернення Фастівської РДА Київської області в період з 10-го по 24 червня цикл "Бізнес-планування в охороні здоров'я" та в період з 13.06 по 27.06.2019р. на запрошення медичних фахівців ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина №3 МОЗ України» цикл «Управління якістю медичної допомоги як механізм підвищення її ефективності» в м. Вараш Рівненської області для керівників та лікарів підприємств, установ та організацій охорони здоров’я.

Зазначені цикли проводилися в очно-заочному форматі з елементами дистанційної форми навчання та використанням сучасних мультимедійних технологій.

Головна увага в процесі вивчення циклу "Бізнес-планування в охороні здоров'я" була приділена питанням розробки дієвого бізнес-плану, основам розробки та здійснення ефективної діяльності медичного підприємства, формування необхідної ресурсної бази, ведення маркетингової політики, визначення основ прибуткової діяльності, заходам щодо зниження ризикованості функціонування медичного закладу тощо. В процесі проходження циклу «Управління якістю медичної допомоги як механізм підвищення її ефективності» акцентувалися питання оволодіння науково-практичними підходами до підвищення  якості медичної допомоги, тенденціям її розвитку, принципів управління та забезпечення відповідності вимогам міжнародних та вітчизняних стандартів, функціонуванню ринку послуг, показникам визначення рівня якості наданих медичних послуг та заходам щодо підвищення якості діяльності медичного підприємства в цілому. В результаті проходження ТУ фахівці медичної галузі областей поновили свої знання які зможуть використати у практичній діяльності.

На заключних конференціях, проведених завідувачем кафедри В. Михальчуком та ст. викладачем С. Кошовою, були підведені підсумки ТУ, слухачі позитивно оцінили проведене навчання, відмітили, що в дистанційному форматі, без відриву від виробництва оволоділи новими знаннями та протестували себе на засвоєння нового матеріалу і побажали подальшої плідної співпраці з кафедрою. Активну участь в організації та проведенні зазначених циклів приймали:

Голова Фастівської районної держадміністрації - Кравченко Василь Віталійович

Голова Фастівської райради - Сиваненко Генадій Павлович

Головний лікар ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина №3 МОЗ України» м.Вараш, Рівненської області-Коцюбинський Олександр Володимирович.