Search

 
 

19 червня на кафедрі клінічної лабораторної діагностики закінчився цикл спеціалізації «Клінічна лабораторна діагностики» тривалістю 5 місяців. Навчання проходили 65 слухачів, серед яких були лікарі та біологи з поліклінік, лікарень та наукових інститутів.

Слухачі приїхали з м. Києва та Київської області, м. Одеса та Одеської області, Сумскої області, м. Черкаси, м. Чернігів та Чернігівської області, м. Кропивницькій, Полтавської, Херсонської, Житомирської, Вінницької, Волинської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Головна мета циклу - підготовка лікарів-спеціалістів і спеціалістів (біологів), які самостійно зможуть виконувати морфологічні, цитологічні та біохімічні дослідження відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика». Саме тому, програма циклу охопила весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навиків, що необхідні для підготовки кваліфікованого спеціаліста.

Під час навчання на лекційних заняттях зроблено наголос на основних напрямах лабораторної медицини: гематологія, цитологія, загально-клінічні та біохімічні дослідження. Слухачі повністю опанували практичні навики з морфологічних, цитологічних та біохімічних досліджень, а також взяли активну участь у проведені практичних і семінарських занять за різними тематиками. Значна частина практичних навиків опрацьована в кабінеті лабораторної медицини центру симуляційних методів навчання. Слід відзначити продуктивну взаємодію між слухачами та науково-педагогічними працівниками кафедри.

Всі слухачі успішно склали атестаційний комп’ютерний іспит, іспит із практичних навиків і теоретичний іспит, при цьому показали високий рівень знань і вмінь.

Наприкінці циклу, слухачі взяли участь в анонімному анкетуванні, результати якого показали, що в цілому всі задоволені як рівнем викладання на кафедрі клінічної лабораторної діагностики, так і отриманими навиками.

На заключній конференції слухачі отримали сертифікати про присвоєння звання «лікар-спеціаліст» або «спеціаліст» за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика».