Search

 
 

25 червня в НМАПО імені П. Л. Шупика відбулася атестація провізорів-інтернів на визначення рівня знань і практичних навиків з присвоєнням звання провізор-спеціаліст за спеціальністю «Загальна фармація». Головою атестаційної комісії відповідно до наказу заступника Міністра охорони здоров’я України від 02.04.2018 р. був декан медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, професор кафедри організації і економіки фармації, д. фарм. н. професор Віктор Трохимчук.

До складу комісії, що була затверджена наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика від 10.05.2019 р. № 226, увійшли професори, доценти та старші викладачі кафедр організації і економіки фармації, фармацевтичної технології і біофармації, контролю якості і стандартизації лікарських засобів.

Підсумкова оцінка рівня засвоєння навчальної програми інтернатури здійснювалася у формі співбесіди за білетною системою після проведення попередніх етапів атестації, що відбулись раніше, а саме: ліцензійний іспит Крок 3. Фармація (19.06.2019 р.), іспит з практичних навиків, комп’ютерний іспит (24.06.2019 р.).

Слід зазначити, що основні зусилля науково-педагогічних працівників профільних кафедр та керівників баз стажування сконцентрувати на роботі щодо ефективної підготовки провізорів-інтернів до здачі Ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3.Фармація», а також активізації роботи кафедр щодо налагодження співпраці з провідними фармацевтичними підприємствами-виробниками лікарських засобів та компаніями щодо розширення кількості баз стажування провізорів-інтернів у м. Києві.

Серед висловлених пропозицій для завідувачів профільних кафедр та відповідальних за інтернатуру щодо покращення якості підготовки провізорів-інтернів з фаху «Загальна фармація» варто відмітити наступні:

  • запровадити проведення спільних семінарів-тренінгів для НПП кафедр і керівників баз стажування (у тому числі в дистанційній формі) з метою оптимізації навчального процесу під час заочної частини інтернатури;
  • впровадити дистанційні форми контролю знань провізорів-інтернів у вигляді тестових завдань і рішень ситуаційних завдань в режимі on-line під час заочної частини інтернатури;
  • активізувати роботу кафедр по налагодженню співпраці з мережею аптек КП «Фармація» та іншими фармацевтичними мережами в м. Києві щодо розширення кількості баз стажування провізорів-інтернів;
  • використовувати в процесі навчання на кафедрах програми «Ilias» та приклади тестових завдань до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-3.Фармація», що знаходяться на сайті Центру тестування МОЗ України.

Таким чином, результати заключної атестації, в цілому, та на її окремих етапах, показали достатній рівень теоретичної та практичної підготовки провізорів-інтернів на кафедрах фармацевтичного профілю.