Search

 
 

Державна атестація лікарів-інтернів 2-річної інтернатури (01.08.2017-27.06.2019) на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» за спеціальністю «Внутрішні хвороби» проведена на кафедрі терапії НМАПО імені П. Л. Шупика 20 червня 2019 року комісією у складі: завідувач кафедри терапії, професор Наталя Швець, професор Тетяна Бенца, професор Андрій Дорофєєв, доцент Оксана Пастухова, зав. відділенням загальної ендокринної патології та обміну речовин Київського міського клінічного ендокринологічного центру Зуєв К.О.

На кафедрі терапії у 2017-2019 рр. навчалися 30 лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби». Допущені до атестації 28 лікарів-інтернів, не допущені – 2, які не склали ліцензійний іспит Крок-3 «Загальна лікарська підготовка».

Під час атестації основна увага приділялась умінню лікарів-інтернів провести всебічне обстеження хворого, встановити клінічний діагноз, правильно сформулювати та обґрунтувати його, провести диференціальну діагностику, оцінити результати лабораторних та інструментальних досліджень, призначити адекватне індивідуальне лікування згідно сучасних стандартів і протоколів курації. Крім того, оцінювались уміння лікарів-інтернів розв’язати клінічні задачі, проаналізувати електрокардіограми, рентгенограми, клінічний або біохімічний аналіз крові, сечі, а також знання щодо методики виконання одного з 30 практичних навиків згідно навчальної програми. Особлива увага приділялася питанням з надання невідкладної медичної допомоги при захворюваннях внутрішніх органів.

Всі допущені інтерни отримали позитивні оцінки за підсумками Державної атестації. Загальний середній бал склав 4,14, середній бал з практичних навичок і теоретичних знань – 4,10 і 4,14 відповідно.

Результати атестації показали, що лікарі-інтерни мають загалом достатній рівень теоретичних знань і ступінь оволодіння практичними навиками згідно вимог програми інтернатури за спеціальністю «Внутрішні хвороби», який необхідний для їхньої самостійної роботи у подальшому.