Search

 
 

Сучасні вимоги до професійної підготовки лікарів, інтеграція України до міжнародного освітнього товариства та реформування системи охорони здоров’я диктують необхідність впровадження в навчальний процес сучасних медичних та освітніх стандартів. Серед таких є проведення на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ, OSCE).

Сьогодні це стандартний об’єктивний метод визначення компетентності та оцінки рівня володіння клінічними навичками, прийнятий у країнах Європи, США та інших розвинених державах.

18.06.2019 року на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії з метою визначення рівня теоретичних знань та володіння практичними навичками під час випускного іспиту за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія» було використано систему ОСКІ (OSCE). Така форма іспиту вже не вперше практикується на кафедрі. У цьому році викладачами кафедри були розроблені і впроваджені ще три нові «станції»: «Теоретична станція», станція «Інтенсивна терапія» і станція «Ускладнення під час анестезії».

За підсумками оцінювання знань інтернів найскладнішими станціями виявилися: «Інтенсивна терапія», «Травма, політравма» та «Контроль над дихальними шляхами».

У цьому році на 5 % було підвищено середній заліковий бал, який склав 60 %. Але незважаючи на це, інтерни, які проходили навчання на кафедрі, успішно впоралися з поставленими завданнями, про що свідчить отриманий середній загальний бал – 73,8 %. При цьому, найкращі результати показали лікарі-інтерни: В. Коваленко– 88,8 %, Р. Кіндратюк– 85,8 %, Т. Кислуха– 85,6 % та О. Зеленчук– 85 %.

Після закінчення іспиту на засіданні кафедри проаналізовано підсумки проведеного іспиту, виділено недоліки та визначено напрями для подальшого поглиблення знань інтернів.

Як зазначив по закінченні іспиту завідувач кафедри професор Олег Лоскутов, такий сучасний стандартизований метод як ОСКІ, дозволяє об’єктивно та швидко оцінювати знання інтернів та буде надалі використовуватися кафедрою в навчальному та екзаменаційному процесах.