Search

 
 

Щорічну Зустріч (Конгрес) вчених-онкологів The 2019 ASCO (Американське Товариство Клінічної Онкології) глобального масштабу відвідала 31 травня-4 червня у м. Чікаго (США) доцент кафедри онкології НМАПО імені П. Л. Шупика. Зустріч об﮽єднала більше 32 тисяч професіоналів-онкологів з багатьох країн світу.

Було опубліковано більше 2400 тезисів доповідей, прийнятих для презентації та більше 3200 тезисів додатково – прийнятих для он-лайн публікації. Вони містили останні результати багатоцентрових досліджень.

Однією з видатних подій Зустрічі (Конгресу) стала презентація Roche результатів попереднього дослідницького аналізу у рамках дослідження третьої фази IMpower150. Ці дані демонструють, що доповнення поєднання авастіну з хіміотерапією препаратом Tecentriq to the combination of avastin and chemotherapy принесла хворим із хіміотерапевтично-наівним недрібноклітинним раком легені (NSCLC) вражаючи вигоди виживаності. Після невдалих наслідків минулорічного дослідження третьої фази з приводу раку яєчників, lurbinectedin став лікувальною альтернативою для хворих на дрібно-клітинний рак легені (SCLC), який протягом більше 20 останніх років не мав опції лікування другої лінії.

Результати дослідження третьої фази MONALEESA-7 щодо інгібітора CDK4/6, що продукується Novartis (Kisqali) у комбінації х гормональною терапіє надихнули надією на збільшення виживаності лікарів і їхніх пацієнтів, які страждають на люмінальний метастатичний рак грудної залози. Загальна виживаність групи пацієнтів із показами до цього способу лікування склала у термін спостереження 42 міс 70%. Порівнюючи з 46% - для гормонотерапії, що проводиться самостійно. Більше того, додавання Kisqali дo інгібітора ароматази або тамоксифену принесло досягнення вигоди щодо виживаності у 30% та 20,9% для обох комбінацій ліків. відповідно.

Результати дослідження третьої фази PACIFIC для препарату Imfinzi (durvalumab) при нерезектабельному недрібноклітинному раку легені третьої стадії були підсумовані доповідачем доволі обнадійливо, як “стійке досягнення збільшення загальної виживаності”. Подальший аналіз даних цього дослідження надав докази подовження загальної виживаності у хворих на цю особливу форму раку. Тільки імунотерапія здатна на такий ефект щодо виживаності пацієнтів. Загальна виживаність склала 57% у термін 3 роки для хворих, які отримують Imfinzi проти 43,5% - для плацебо після супутньої хіміо-променевої терапії (CRT). Meдіана показника загальної виживаності не досягалася плечем дослідження з використанням препарату Imfinzi проти 29,1 міс для плацебо. Подальший аналіз, що збільшив період спостереження пацієнтів на 1 рік, показав забезпечення прийомом Imfinzi постійної ефективності терапії, яка гарантує підтримку зменшення для пацієнтів ризику настання смерті нa 31% проти прийому плацебо після хіміо-променевого лікування.

AstraZeneca також представила додаткові дані стосовно третьої фази дослідження POLO. Дані. представлені AstraZeneca та Merck стосувалися Lynparza, інгібітор PARP, demonstrated a statistically significant and clinically meaningful improvement in progression-free survival (PFS) у якості підтримуючої самостійної терапіїi у хворих із зародковою мутацією BRCA (gBRCAm) метастатичної аденокарциноми підшлункової залози у хворих, які не відповідали на хіміотерапію, засновану на платинових препаратах. Порівнюючи із прийомом плацебо Lynparza зменшувала ризик прогресії хвороби на 47%. Медіана виживаності без прогресії для хворих, пролікованих Lynparza. склала 7,4 міс, порівнюючи з 3,8 міс при прийомі ними плацебо. Встановлено, що при обох видах лікування к однорічному терміну спостереження удвічі більше число пацієнтів залишалися вільними від прогресії, від 34% до 15%, та дворічному - 22% проти 10%, відповідно.

Фірма SANOFI представила дані дослідження третьої фази ICARIA-MM, що засвідчили досягнення прийомом препарату isatuximab, який додається до pomalidomide та dexamethasone, статистично значущого покращення, порівнюючи з ефектами від самостійного призначення pomalidomide та dexamethasone, у хворих на рецидив/рефрактерність множинної мієломи (RRMM). Isatuximab, дослідницьке моноклональне антитіло, що націлене на специфічний епітоп на рецепторі CD38 плазматичної клітини. Комбінована терапія з isatuximab показала статистично значуще покращення щодо виживаності без прогресії у 95%. Також, Sanofi встановили, що медіана виживаності без прогресії була довшою у плеча дослідження при комбінуванні isatuximab аніж при самостійному режимі pom-dex alone, 11,53 міс проти 6,47 міс. До того ж, комбінована терапія із isatuximab показала значно більшу загальну відповідь у порівнянні з самостійною терапією pom-dex alone - 60% проти 35%.

Spectrum Pharmaceuticals (Nevada-based Spectrum) оголосила результати інтегрованого аналізу дослідження третьої фази Rolontis. Досліджувався тривало діючий гранулоцитарний колоніє-стимулюючий фактор (G-CSF), що вивчався у якості коректора нейтропенії у хворих, які піддавалися мієлосупресивній цитотоксичної хіміотерапії. Проведений аналіз встановив, що дані про інтегровану ефективність та безпечність з двох досліджень, ADVANCE та RECOVER, узгоджувалися з результатами індивідуальних досліджень. Ці дані показали, що Rolontis не поступався pegfilgrastim у зменшенні тривалості тяжкої нейтропенії (DSN) під час усіх чотирьох циклів лікування.