Search

 
 

На сьогоднішній день все більший обсяг наукових даних публікується в інтернет-мережі у відкритому доступі.

Однак, за даними Larsen P.O. і співавт., незважаючи на те, що обсяг відкритої інформації в Інтернеті зростає на 57% в рік, публікація Веб наукових даних характеризується значною інерцією,  а їх зростання коливається між 1,6% і 14% в залежності від типу публікації та галузі дослідження.

І хоча кількість наукових статей українських дослідників, які публікуються в мережі, зростає (особливо в наукових галузях з високими темпами зростання), кількість медичних наукових робіт, опублікованих в загальновизнаних міжнародних інтернет-базах залишається недостатньою, що б відобразити всі успіхи вітчизняної науки.

Дану ситуацію можна змінити за рахунок публікації університетами, клініками, окремими дослідниками результатів про свою наукову діяльність. Адже опублікована стаття – це міра зрілості і професіоналізму дослідника як вченого. Вона показує, що дослідник можете поставити і вирішити наукову задачу.

Зважаючи на це, на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії проводиться активна робота, в якій беруть участь як викладачі кафедри, так і клінічні ординатори та аспіранти. Результатом такої спільної праці стало те, що тільки за перше півріччя 2019 року в зарубіжних журналах, які входять в систему PubMed, кафедра опублікувала 3 статті щодо нових інноваційних технологій в анестезіології, неординарних клінічних випадків, результатів наукових досліджень.

Опубліковані роботи вже мають ряд позитивних відгуків.

Надалі кафедра планує розширювати спектр зарубіжних журналів для публікації своїх досліджень.