Search

 
 

Згідно плану роботи деканату хірургічного факультету НМАПО імені П.Л. Шупика 19 червня 2019 року відбулася планова комплексна перевірка кафедри ортопедії і травматології №1. Відповідно до розпорядження декана хірургічного факультету доцента Володимира Шуби була створена комісія для перевірки учбово-методичної документації, ведення педагогічного процесу, клінічної роботи, проведеної на базах стажування інтернів, виконання пунктів додатку до контракту завідувача кафедри ортопедії і травматології №1 д. мед. н., професора Генріха Герцена.

Комісія була ознайомлена з матеріально-технічною базою кафедри, станом учбових кімнат, лекційної аудиторії, кімнати з муляжами для відпрацювання технік остеосинтезу.

Комісія відмітила, що документація кафедри ортопедії і травматології №1 упорядкована та відповідає існуючим вимогам. Були проаналізовані анкети слухачів щодо якості організації навчального процесу на циклах, проведення лекційних, практичних та семінарських занять та протидії корупції. Ознайомлені з станом методичного забезпечення та ілюстративними засобами підтримки занять, наявним відео-архівом, наповненням інформаційних стендів, моніторинговими листами завідувача кафедри щодо побіжного виконання навчально-виробничого плану та підвищення кваліфікації викладачів.

За звітний період завідувачем і колективом кафедри ортопедії і травматології №1 виконано запланований обсяг навчальної, методичної, науково-дослідної, лікувально-діагностичної та організаційної роботи.

З метою популяризації, позиціонування та презентації здобутків кафедра ортопедії і травматології №1 НМАПО імені П. Л. Шупика активно представлена в мережі Internet: на сайті академії, в соціальних мережах (Facebook https://www.facebook.com/Кафедра-ортопедії-і-травматології-1-НМАПО-імені-ПЛШупика-2316623591953074/?modal=admin_todo_tour , Google+, LinkedIn) для висвітлення цікавих клінічних випадків та складних операцій.

Загалом, комісія високо оцінила той обсяг всіх видів діяльності завідувача та колективу кафедри ортопедії і травматології №1 за звітний період.