Search

 
 

13 червня на базі кафедри філософії в рамках циклу занять з нормативної навчальної дисципліни підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі «Філософія, сучасна методологія наукових досліджень та біоетика» кафедрами філософії, анестезіології та інтенсивної терапії, хірургії та судинної хірургії для аспірантів денної очної форми навчання проведено міждисциплінарний семінар «Філософські та етико-правові аспекти хірургії та анестезіології».

На семінарі виступили: завідувач кафедри філософії професор Світлана Пустовіт із доповіддю «Філософські та етико-правові аспекти медицини та хірургії», завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії професор Олег Лоскутов із доповіддю «Етика спілкування з родичами пацієнта», завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії професор Сергій Саволюк із доповіддю «Актуальні практичні проблеми судинної хірургії», а також науково-педагогічні працівники кафедр: професор Наталія Бойченко, к.мед.н. Юрій Марков, запрошені на семінар: професор Анатолій Старіков, професор Сергій Фуркало.

На обговорення винесено актуальні практичні питання сучасної медицини, філософські, соціокультурні, етико-правові та юридичні аспекти практичної діяльності лікаря-хірурга та анестезіолога. Доповідачі наголосили, що на відміну від інших галузей природничих наук об’єктом вивчення, діагностики та застосування технологій у медицині виступає людина. Саме тому крім традиційних філософських питань, що постають перед науками про природу, в медицині існують непрості етико-правові та біоетичні питання, що не мають стандартного розв’язання та кожного разу вимагають унікального рішення. В якості доказу лікарі в своїх виступах висвітлили складні моральні дилеми, навели приклади з практичної діяльності лікаря, з власного досвіду надання медичної допомоги та спілкування з пацієнтами. Про етико-правові та законодавчі аспекти використання тварин у хірургії в навчальних цілях доповіли професор Олег Лоскутов та доцент Юрій Марков.

Доповіді провідних філософів і досвідчених лікарів викликали жвавий інтерес з боку аспірантів, які активно брали участь в обговоренні, ставили запитання та додавали свої коментарі. Організаторами було прийнято рішення в майбутньому продовжити дискусію щодо обговорення актуальних філософських проблем медицини та зробити проведення міждисциплінарного семінару з запрошенням аспірантів і провідних спеціалістів із філософії та медицини на базі кафедри філософії факультету підвищення кваліфікації викладачів регулярним.