Search

 
 

Післядипломна освіта спеціаліста в сфері охорони здоров’я є невід’ємним компонентом його практичної діяльності, що покликана забезпечувати постійну роботу над поглибленням теоретичних знань лікаря, ознайомлення та впровадження в лікувальну діяльність новітніх міжнародних підходів, протоколів діагностики та лікування, оволодіння необхідними практичними навиками та компетентностями, вдосконалення їх застосування.

В умовах інтеграції України в міжнародний освітній і науковий простір назріла необхідність зміни підходів до оцінювання навчання лікаря, створення умов і мотивації для практикуючих лікарів невпинно самовдосконалюватись.

07 червня кафедра патологічної і топографічної анатомії провела семінар для понад 40 завідувачів і лікарів патологоанатомічних відділень, лабораторій, відділів закладів охорони здоров’я м. Києва та Київської області, на якому детально розглянуто деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів у світлі впровадження наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446.

Завідувач кафедри професор Олена Дядик у вступному слові наголосила на незворотність змін, що очікують лікарську спільноту в підході до професійного зростання та документального підтвердження здобутих компетентностей. Вона зазначила, що традиційний і такий добре знайомий вид післядипломної освіти, як передатестаційний цикл від 2020 року буде скасовано, натомість кафедра збільшить кількість циклів тематичного вдосконалення різноманітної тематики, що дозволить слухачам гнучкіше підходити до вибору бажаної теми циклу та планувати навчання на кафедрі відповідно до свого робочого графіку.

Доцент кафедри Світлана Руденко детально пояснила учасникам семінару про положення наказу, що стосуються порядку проведення атестації лікарів і присвоєння або підтвердження категорій, критерії нарахування балів за різними видами діяльності, окремо звернувши увагу аудиторії на важливість поєднання формальної та інформальної освіти. На основі запитань учасників на конкретних прикладах проілюстровано бальну систему нарахування за різноманітні види активності в залежності від дати очікуваної атестації. Також розглянуто процедуру подання необхідних документів до атестаційної комісії, механізм розгляду кожної атестаційної справи та критерії присвоєння або підтвердження лікарських категорій.

Старший викладач кафедри медичної інформатики Ольга Суханова представила доповідь про основні принципи відображення професійного зростання лікарів у механізмі портфоліо. Детально подана інформація про особисте портфоліо та впровадження компетентністного підходу, спрямованого не тільки на формування професійних знань, умінь і навиків спеціаліста, але й на розвиток ключових компетентностей в інтелектуальній, комунікаційній, інформаційній та інших сферах, що є невід’ємними складовими безперервного професійного розвитку лікаря.

Жвава дискусія підтвердила актуальність обраної тематики семінару та необхідність її для обговорення. Пролунало багато запитань, а також пропозицій щодо можливостей безперервного професійного розвитку та впровадження нових законодавчих змін у сьогодення практикуючого лікаря.