Search

 
 

В межах Школи молодого вченого НМАПО імені П. Л. Шупика 04 червня 2019 року розпочався черговий цикл теоретично-практичного курсу з основ біостатистики. В новому курсі взяли участь аспіранти з різних кафедр Академії.

Розпочинаючи семінар, зі вступним словом виступила голова Ради молодих вчених Сабіна Аугунас, яка відзначила актуальність і важливість удосконалення теоретично-практичних навичок молодих вчених Академії щодо успішної самостійної роботи над статистичною обробкою бази даних дисертаційного дослідження.

На черговому семінарі курсу Володимир Новошицький виклав основні поняття про гіпотези наукового дослідження та принципи методів статистичної обробки даних при порівнянні двох та більше незалежних груп між собою. Відпрацювання практичних навиків проводилось на базі бібліотеки НМАПО імені П. Л. Шупика.

Наступний теоретично-практичний курс з основ біостатистики розпочнеться у вересні, який буде цікавий для аспірантів, докторантів та молодих вчених, що зможуть дізнатись про надання базових знань, що необхідні для біостатистичного аналізу; розкрити специфіку загальних і спеціальних методів, які використовуються в біостатистиці; навчитися розуміти та використовувати біостатистичні методи та показники; навчитися самостійно аналізувати статистичні дані; навчитись розраховувати середні, відносні статистичні показники, а також показники варіації; проводити статистичну обробку даних з побудовою статистичних таблиць і графіків; аналізувати результати роботи і робити науково-обґрунтовані висновки та розробляти програму статистичного дослідження.

Запрошуємо всіх охочих молодих вчених долучитись до проходження курсу.