Search

 
 

4 червня 2019 року на засіданні вченої ради хірургічного факультету НМАПО імені П.Л. Шупика відбулася заключна атестація 4-х клінічних ординаторів кафедри хірургії та судинної хірургії.

Навчання в клінічній ординатурі завершили 2 вітчизняних клінічних ординатора – А. Дембіцький та Л. Паламарчук, а також  2 іноземних громадянина - Севіндж Юсіфова (Азербайджан) та Віктор Нваобі (Нігерія).

Атестації на вченій раді хірургічного факультету передувало засідання кафедри хірургії та судинної хірургії, на якому заслуховувалися звіти про виконання індивідуальних планів навчання та підготовки клінічних ординаторів кафедри, з оцінкою їх діяльності та рекомендації щодо подальшого продовження навчання в аспірантурі.

Так, за підсумками атестації 2 клінічних ординатора кафедри рекомендовані до участі в конкурсі в аспірантуру. А. Дембіцький буде зосереджуватися над виконанням в майбутньому дисертаційної роботи з приводу лапароскопічної хірургії гриж стравохідного отвору діафрагми, що ускладнена гастроезофагеальним рефлексом. Севіндж Юсіфова планує займатися проблемами лапароскопічної баріатричної хірургії. Обидві роботи будуть інтегруватися в протокол хірургії швидкого відновлення (Fast Track Surgery), що, наразі, є вкрай актуальною та перспективною щодо розробок доказових рекомендацій в практичну охорону здоров’я не тільки нашої держави, але й всієї світової хірургічної спільноти.

Крім випускників, були заслухані навчальні звіти та виконання індивідуальних планів 2-х клінічних ординаторів 1 року навчання – Мекана Дурдієва (Туркменістан) та Фазаїла Ісмаїлова (Азербайджан), що навчаються під керівництвом професора С. Саволюка, який є їх безпосереднім куратором.

Всі клінічні ординатори висловили задоволеність навчанням на кафедрі та в Академії, оскільки створений мікроклімат та підтримка умов завідувачем кафедри професором С. Саволюком цікавого залучення інноваційних підходів в наукову, освітню та лікувальну роботу ургентної та планової хірургічної клініки приваблює на навчання на кафедрі хірургії та судинної хірургії, що є свідченням авторитету і кафедри, і НМАПО імені П.Л. Шупика серед випускників навчальних закладів нашої держави, країн ближнього та дальнього зарубіжжя.