Search

 
 

13 червня 2019 р. на кафедрі медицини праці, психофізіології та медичної екології успішно закінчила курс стажування із спеціальності «Гігієна праці» ветеран галузі охорони здоров’я, лікар з гігієни праці Таїсія Туманович. Таїсія Костянтинівна в 1961 р. закінчила Одеський медичний інститут імені М. І. Пирогова і пропрацювала майже 50 років лікарем з гігієни праці в Санітарно-епідеміологічній службі України.

У зв’язку із ліквідацією Державної санітарно-епідеміологічної служби України було втрачено тисячі висококваліфікованих  лікарів-гігієністів, в т.ч. і лікарів з гігієни праці. Це створило значний дефіцит кадрових ресурсів у галузі охорони здоров’я в теперішній час. Це спонукало Таїсію Костянтинівну повернутись до роботи і пройти цикл стажування.

У свої 82 роки слухачка успішно опанувала навчальний курс з «Гігієни праці», на високому рівні справилась з вирішенням ситуаційних завдань, показала досконале володіння практичними навичками та глибоку теоретичну підготовку. Під час іспиту Таїсія Костянтинівна поділилась з науково-педагогічними працівниками кафедри спогадами про історію свого становлення, як лікаря з гігієни праці, добрим словом згадала свої вчителів – акад. Л. Медведя, акад. Ю. Кундієва, акад. І. Трахтенберга, проф. О. Краснюк та інших видатних гігієністів країни. Подякувала всьому колективу кафедри та працівникам деканату медико-профілактичного та фармацевтичного факультету, навчальному відділу Академії, за високий рівень організації навчального процесу, сучасний рівень отриманих знань, професійну майстерність всіх науково-педагогічних працівників. Побажала творчих успіхів всьому колективу НМАПО імені П. Л. Шупика.

Співробітники кафедри подякували Таїсії Костянтинівні за відданість лікарській професії та побажали міцного здоров’я, довгих років життя і подальших трудових успіхів на користь держави.