Search

 
 

23 - 24 травня в Одесі пройшла науково-практична конференція з міжнародною участю «Гостре ушкодження та хронічна хвороба нирок, як клініко-патогенетичні синдроми», організована УкрНДІ медицини транспорту МОЗ України та НМАПО імені П.Л. Шупика (кафедра нефрології та НЗТ).

Програма включала 3 сесії:

  1. Механізми розвитку ушкодження нирок і їх наслідки.
  2. Шлях від теоретичних знань до клінічної практики.
  3. Алгоритми для практичної нефрології.

А також круглий стіл: «Блокатори  РААС і SGLT2i: новий крок у збереженні функції нирок».

Доповіді доступні на сайті www.nephrology.kiev.ua

Важливою подією була презентація монографії авторів: Гоженко А.И., Иванов Д.Д., Никитенко О.П., Сирман В.М. Функциональный почечный резерв: физиология, патофизиология и диагностика. Применение в практике. К.: Издатель Заславский А.Ю., 2019 – 152 с.

На сьогодні - це перша книга, яка демонструє практичне застосування визначення функціонального ниркового резерву при хронічній хворобі нирок. Монографія містить набуті клінічні дані та алгоритм використання функціонального ниркового резерву залежно від розрахункової швидкості клубочкової фільтрації.

На фото проф. Д. Іванов та проф. О. Сусла.