Search

 
 

З 23.05. по 06.06.2019р. на кафедрі медичної та лабораторної генетики проходив цикл тематичного удосконалення «Актуальні проблеми медичної генетики» для викладачів вищих медичних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та наукових співробітників. 

На циклі проходили навчання 15 слухачів – викладачі клінічних кафедр НМАПО імені П.Л.Шупика, Івано-Франківського національного університету, Буковинського державного медичного університету.

Оновлена програма, за якою проводився цикл, скерована представити викладачам вищих медичних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та науковим співробітникам місце генетики як навчальної дисципліни для формування мислення і практичної діяльності лікарів; ознайомити слухачів із законодавчими, науково-організаційними і нормативно-правовими основами медико-генетичного забезпечення в Україні та актуальними проблемами клінічної генетики в сучасних умовах; охарактеризувати сучасні методи діагностики генетики людини та можливості терапії і профілактики спадкових хвороб.

Лекційні та семінарські заняття проводилися на високому методичному рівні. Лекції з фармакогенетики, онкогенетики, імуногенетики та з питань етики і деонтології в генетиці привернули особливу увагу та жвавий інтерес серед слухачів.

Всі слухачі успішно склали залік та отримали посвідчення встановленого зразку.

Під час заключної конференції слухачі прийняли участь в анонімному анкетуванні, результати якого показали, що в цілому всі задоволені рівнем викладання дисципліни на кафедрі медичної та лабораторної генетики