Search

 
 

07 червня на кафедрі медичної та лабораторної генетики завершився цикл спеціалізації з генетики медичної, який тривав 3 місяці. 

На циклі проходили навчання 10 слухачів, серед яких були лікарі акушери-гінекологи, неонатологи, офтальмологи, ендокринологи, дитячий анестезіолог, лікарі УЗД, які проводять ультразвукове дослідження вагітних та інвазивну пренатальну діагностику та згідно з наказом повинні мати спеціалізацію з генетики медичної з міста Києва, Вінниця та Львова.

Метою циклу спеціалізації було підготувати лікарів відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Генетика медична». Саме тому, програма циклу охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних для підготовки лікаря-спеціаліста з надання кваліфікованої допомоги хворому.

Під час навчання слухачі оволоділи знаннями та навиками в галузі медичної генетики. Прослухали лекції з основ медичної та лабораторної генетики. Навчання вирізнялося продуктивною взаємодією між слухачами та науково-педагогічними працівниками кафедри. Слухачі приймали активну участь в проведені семінарських занять, готуючи та активно обговорюючи доповіді за окремими тематиками.

По закінченню навчання всі слухачі успішно склали іспит (комп’ютерне тестування, залік з практичних навичок, теоретичний екзамен) та показали високий рівень теоретичних знань та практичних навичок.

Під час заключної конференції слухачі прийняли участь в анонімному анкетуванні, результати якого показали, що в цілому всі задоволені, як рівнем викладання дисципліни на кафедрі медичної та лабораторної генетики так і отриманими навичками та отримали документи встановленого зразка про завершення навчання та присвоєння звання «лікар-спеціаліст» за спеціальністю «Генетика медична».