Search

 
 

31.05 – 01.06. 2019р. у м. Львів відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до надання акушерсько-гінекологічної допомоги». Організатори конференції : МОЗ України, Львівський НМУ імені Д. Галицького, ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України», ДУ «ІНДІ ПАГ імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України”.

 Конференція проводилася на базі Львівського НМУ імені Данила Галицького (ректор – академік НАМН України Б.С. Зіменковський, який виступив з вітальним словом до учасників зібрання) кафедрою акушерства і гінекології цього університету (зав. кафедри – член-кор. НАМН України Л.Б. Маркін).

У роботі конференції прийняли участь і виступили з доповідями провідні професори акушери-гінекологи України (член-кор. НАМН України В.В. Камінський, Т.Ф. Татарчук, Л. Б. Маркін, проф. В.В. Подольський).

Від НМАПО імені П.Л. Шупика з доповідями виступили: проф. В’ячеслав Камінський – «Сучасні підходи до терапії невиношування вагітності» і проф. Олег Голяновський – «Сучасний менеджмент передчасних пологів». Зазначені доповіді викликали велику зацікавленість і обговорення серед лікарів акушерів-гінекологів, які приймали участь у роботі конференції. З не меншим інтересом були сприйняті доповіді провідних професорів з актуальних питань акушерства і гінекології. У роботі конференції, пленарних і секційних засіданнях прийняли участь близько 300 акушерів-гінекологів з різних областей України.

У спілкуванні з лікарями було відмічено високий теоретичний і практичний рівень доповідей, представлено сучасні інноваційні напрацювання вітчизняних кафедр і посилання на найбільш ефективні технології діагностики й лікування акушерсько-гінекологічної патології зарубіжних колег з позицій науково-доказової медицини, які дуже важливі у повсякденній клінічній роботі лікарів з точки зору безперервної післядипломної освіти.