Search

 
 

6 червня 2019 року відбувся семінар-нарада з головними редакторами та фахівцями редакцій наукових журналів співзасновником, яких є НМАПО імені П. Л. Шупика, або тих, що виходять за наукової підтримки академії, в якому взяла участь кандидат біологічних наук, експерт з інформаційно-аналітичних ресурси та навчання Clarivate Analytics Ірина Тихонкова.

Всі учасники заходу мали змогу ознайомитись з можливостями та інструментами, які надають ресурси Clarivate Analytics. «Нова база науковців, рецензентів Publons, що функціонує вже з 15 квітня цього року, стає інструментом для видавців і редакторів, що дозволяє шукати рецензентів, автоматизувати роботу з ними і підвищити її ефективність» - зауважила Ірина Тихонкова. Доповідачка торкнулась багатьох напрямів формування, розвитку та просування наукового видання, а також ознайомила з процедурою відбору видань до Web of Science.

Головні редактори та представники редакцій активно долучилися до дискусії з питань особливості використання інструментів в розвитку науковця та інтеграції видань у світовий простір наукової інформації. 

Проректор з наукової роботи професор Наталія Савичук зазначила, що вимоги сьогодення в напрямку розвитку друкованих засобів масової інформації, у тому числі вимоги Порядку формування «Переліку наукових фахових видань України», затвердженого наказом МОН України від 15.01.2018 № 32, вказують на необхідність набуття нових знань та навиків роботи в міжнародних наукометричних базах, та приділила увагу питанням взаємодії наукових видань Академії з установою-співзасновником. Для обговорення був представлений проект Порядку організації діяльності наукових фахових видань, засновником (співзасновником) яких є НМАПО імені П. Л. Шупика. 

З результатами моніторингу підготовки наукових видань академії до включення до Переліку наукових фахових видань МОН України ознайомила учасників провідний фахівець відділу докторантури та організації наукової діяльності Олена Рачинська.