Search

 
 

Вже стало традиційною практикою, що окрім академічної роботи співробітники НМАПО імені П. Л. Шупика беруть активну участь у нормотворчій і законотворчій діяльності у сфері освіти, науки та охорони здоров’я.

Так,  5 червня наші співробітники працювали у складі Наукової методичної комісії з охорони здоров’я та соціального забезпечення Сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Було взято участь у семінарі-тренінгу «Сучасний стан та актуальні завдання розроблення стандартів вищої освіти», а також обговорено питання можливості балотування до галузевих експертних рад. Далі в рамках підкомісії «Фармація, промислова фармація» опрацьовували Стандарт вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація. Зокрема, велику дискусію викликало питання передбачення у стандарті окремих спеціалізацій, а саме: «Фармація» та «Промислова фармація».

6 червня співробітники НМАПО імені П. Л. Шупика взяли участь в засіданні Робочої групи Міністерства охорони здоров’я України з питань розробки Національних стандартів з належної аптечної практики (GPP). Під час засідання були обговорені найбільш болючі проблеми роздрібного сегменту обігу лікарських засобів та розглянуто стандарти з GPP ВООЗ, FIP і передових країн. Було вирішено провести ґрунтовний аналіз даних документів і чинної нормативно-правової бази України та напрацювати робочий проект національного стандарту з GPP, в якому червоною лінією буде підкреслено роль фармацевтичного працівника, як невід’ємного члена мультидисциплінарної команди охорони здоров’я, соціальну функцію аптеки, фокус на забезпечення якості лікарських засобів та пацієнт-орієнтований підхід. Було зауважено, що на першому етапі передбачається, що цей стандарт буде мати рекомендаційний характер. При цьому, аптечні заклади, які на добровільних засадах впроваджуватимуть GPP, будуть отримувати низку переваг від держави, зокрема, під час проходження акредитації.

Того ж дня завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів доцент Сергій Убогов взяв участь у засіданні дискусійного клубу «Точка дотику: громадське здоров’я, біомедицина, право», що відбулося на базі Навчально-наукового центру медичного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Темою дискусії була: «Медична реформа: Як забезпечити безперервність і які законодавчі зміни потрібні?». В своєму виступі С. Убогов охарактеризував Державну стратегію реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період до 2025 року, затверджену постановою Кабінету Міністрів України № 1022 від 05.12.2018 р., а також окреслив ряд проблем, які мають місце у процесі реформування галузі охорони здоров’я, зокрема, фармацевтичного сектору. В контексті цього доповідачем було зроблено ряд пропозицій до органів виконавчої влади, що були включені до спільної резолюції учасників дискусійного клубу.