Search

 
 

14 травня 2019 року відбувся захист дисертаційної роботи Савінової Катерини Борисівни, асистента кафедри дитячих і підліткових захворювань НМАПО імені П. Л. Шупика «Медико-психологічні аспекти здоров’язберігаючих технологій у дітей молодшого шкільного віку» (14.01.10 – педіатрія) на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю

14.01.10. – «Педіатрія» у спеціалізованій вченій раді Д.26.553.01 по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю «Педіатрія», «Акушерство та гінекологія», при ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» (04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 8; тел. 483-90-56).

Науковий керівник – професор Г. Бекетова, завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань. Опоненти:

Професор О. Муквич, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України».

Професор Т. Крючко, завідувач кафедри госпітальної педіатрії № 2 «Українська медична стоматологічна академія МОЗ України», (м. Полтава).