Search

 
 

23 - 24 травня 2019 року в м. Одесі відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Гостре ушкодження та хронічна хвороба нирок, як клініко-патогенетичні синдроми» на базі ДП УкрНДІ медицини транспорту МОЗ України.

На науково-практичній конференції обговорювались питання механізмів розвитку ушкодження нирок та їх наслідки, починаючи від патофізіології ушкодження нефрону, гострого ушкодження нирок і хронічної хвороби нирок і закінчуючи теоретичними і практичними основами нефропротекції. Особливу зацікавленість викликала сесія під назвою «Шлях від теоретичних знань до клінічної практики», на якій прозвучали доповіді: «Ренопротекція і функціональний нирковий резерв (ФНР)» (проф. Д. Іванов, завідувач кафедри нефрології та нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика), «Ролі і функції ренального фармацевта в діалізному центрі» (доц. Н. Гудзь, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького), «Практичний аспект ФНР, як його застосовувати?» (аспірант кафедри нефрології та нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика Л. Савицька). Практична складова конференції презентувалась у сесії «Алгоритми для практичної нефрології» - лікування артеріальної гіпертензії, серцевої недостатності, алгоритми лікування для нефрологів.

24 травня проходив круглий стіл за участю опініон-лідерів професора Д. Іванова і професора Л. Соколової на тему: «Блокатори ренін-ангіотензин-альдостеронової системи і SGLT2i: новий крок у збереженні функції нирок». В рамках науково-практичної конференції відбулась презентація нової монографії «Функціональний нирковий резерв: фізіологія, патофізіологія і діагностика. Застосування в практиці», автори: Гоженко А.І., Іванов Д.Д., Никитенко О.П., яка присвячена питанням стану і ролі гомеостатичних функцій клубочкової фільтрації, та їх важливість для клінічної патофізіології нирок і клінічної практики. Наведені в монографії результати базуються на наукових розробках авторів та ініціюють подальші дослідження одного з найважливіших ниркових процесів – клубочкової фільтрації для більш глибокого розуміння функції та патофізіології нирок, а також використання для удосконалення діагностики і моніторингу ниркових захворювань. Монографія містить інформацію щодо фізіологічного обґрунтування застосування водно-сольового навантаження для визначення ФНР, методику визначення ФНР з застосуванням розчину хлориду натрію, ФНР у пацієнтів з цукровим діабетом, гіпертонічною хворобою, онкологічною патологією, синдромом набутого імунодефіциту. Надана оцінка діагностичної цінності запропонованого авторами методу дослідження нирок, показані можливості визначення функціонального ниркового резерву в клінічній практиці і експериментальних дослідженнях.