Search

 
 

Сучасність диктує залучення нових методичних підходів щодо викладання навчального матеріалу. Саме для досягнення цієї мети на навчальній базі медичного університету м. Люблін (Польща) з 13 по 31 травня 2019 р. проводилось вузькопрофільне медичне стажування науково-педагогічних працівників  «Нові та інноваційні методи навчання в медицині»

В якому поряд з д. мед. н., доцентом А. Вітюк (кафедра акушерства, гінекології та перинатології НМАПО імені П. Л. Шупика), від Інституту сімейної медицини взяла участь к. мед. н., доцент Т. Бухановська (кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги).

Цикл стажування включав як дистанційне навчання, так і заняття на базі медичного університету у м. Люблін.

У ході дистанційного циклу отримано інформацію про міжнародні гранти та дослідницькі проекти, правила подання заявок на отримання грантів в міжнародних проектах, принципи роботи програми ERASMUS PLUS та умови участі країн, що не входять до Європейського Союзу, з принципами роботи Національної агенції академічних обмінів (NАWA).

В ході візиту до Польщі, який відбувався з 29 по 31 травня 2019 р., учасники стажування ознайомились з розвитком міжнародної співпраці, яка запроваджена в медичних університетах Польщі, прикладами позитивної практики у сфері прийняття іноземних партнерів.

Враховуючи, що інноваційні та інформаційні технології є майбутнім сучасної освіти лікарів, слухачі в ході стажування ознайомилися з підготовкою лікарів у польській та європейській системі спеціалізованої медичної освіти. Під час відвідування центру симуляційної медицини (м. Люблін), який створено для навчання лікарів на додипломному та післядипломному рівнях системи спеціалізованої медичної освіти ми ознайомились з системою медичної телеконсультації; медичного перегляду зображень, що дозволяє їх відтворювати в будь-якому місці; симулятор КТ і МРТ; а також застосування методик «віртуальний пацієнт» та «стандартний пацієнт» («стандартизований пацієнт») - це спеціально підготовлені актори (або іноді пенсіонери), які імітують симптоми, характерні для даного захворювання. Учасники мали змогу відпрацювати практичні навички на медичних тренажерах, на яких симуляції нагадують як фізіологічні, так і патофізіологічні реакції реальної людини.

При відвідуванні кафедр медичного університету м. Люблін (акушерства та гінекології, хірургії, дитячих хвороб), з’ясовано, що найбільш дієвими є наступні методики викладання: семінарські заняття (seminaries), лекції (lectures), відпрацювання практичних навичок (hands-on training), студентське наукове товариство (students scientific club), факультативні заняття (electives), заняття в групах по 4 - 5 осіб (small groups), симуляційні заняття (simulations workshops). Члени стажування мали змогу ознайомитися з роботою відділень Університетської клініки медичного університету (відділення неврології, кардіології та відділення інтенсивної терапії).

Таким чином, післядипломна підготовка лікарів у Польщі проводиться Центром післядипломного медичного навчання (СМКР), який організовує та впроваджує спеціалізовані курси, координує післядипломну освіту лікарів у Польщі. Окрім того, призначає та відкликає право на проведення спеціалізованої підготовки іншими суб'єктами, включаючи виконання умов проведення тренінгів, а також координує розробки та оновлює програми спеціалізації, проводить визнання кваліфікацій у процесі післядипломної освіти.

Наприкінці всі учасники, які пройшли тестовий іспит, отримали відповідний сертифікат.