Search

 
 

З 03 червня 2019 р. кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології на базі Березанської міської лікарні (Київська область) розпочалось проведення 1-місячного очно-заочного  циклу тематичного удосконалення «Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення» (куратор циклу – доц. Л. Закрутько).

На циклі навчається 37 лікарів, що працюють в закладах охорони здоров’я КНП «Березанська міська лікарня Березанської міської ради», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та КНП «Баришівська центральна районна лікарня».

Під час циклу слухачі набувають нові знання щодо організаційних змін, які відбуваються у системі медичних оглядів працюючого населення, згідно з вимогами Держпраці України, поглиблюють знання з критеріїв експертного встановлення професійних та виробничо-зумовлених захворювань, відпрацьовують практичні навички з організації та проведення медичних оглядів працюючих у шкідливих умовах праці тощо. 

Набуття лікарями-спеціалістами комісій з медичних оглядів сучасних знань та навичок з питань медицини праці дозволить значно покращити якість вторинної профілактики виробничо-зумовленої й професійної патології серед працюючих в шкідливих та небезпечних умовах Київської області.