Search

 
 

29 травня 2019 р. відбулося засідання кафедри «Управління охороною здоров'я», на якому було заслухано результати виконання дисертаційної роботи здобувача Царенка Анатолія Володимировича на тему: «Медико-соціальне обґрунтування системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні»

А. Царенко в своїй доповіді виклав результати завершеної дисертації з демонстрацією слайдів по найбільш значимих результатах. Від співробітників кафедри було задано цілий ряд питань, на які дисертант давав повні та чіткі відповіді.

Відбулося активне, разом з тим принципове та об’єктивне обговорення. В ньому взяли участь завідувач кафедри управління охороною здоров’я, професор В. Михальчук В.М., професори: Н. Гойда, В. Горачук, О. Толстанов, І. Кринична, доценти кафедри: д.мед.н. В. Бугро, к.е.н. О. Федоренко, к.мед.н. В. Пащенко та інші.

В результаті, кафедрою прийнято одноголосне рішення про подальше обговорення дисертаційного дослідження А. Царенка на засіданні міжкафедрального семінару.