Search

 
 

Упродовж минулого тижня (20 - 24 травня 2019 року) в міжнародному конгрес-центрі «Український дім» проходив Четвертий щорічний регіональний науковий Симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров'я» за підтримки Програми зменшення біологічної загрози в Україні Агентства зменшення загрози  Міністерства оборони США.

Симпозіум є частиною Програми з написання наукових робіт, метою якої є розвиток ініціатив у рамках концепції «Єдине здоров’я››, зменшення ризиків захворювання шляхом ефективного поширення наукових даних. Це досягається через надання допомоги з написання наукових робіт та грантових заявок, сприяння співпраці між учасниками та міжнародно визнаними науковими експертами, створення наукової мережі.

У цьогорічному Симпозіумі брали участь 578 учасників, які представляли 112 різних установ, включаючи науково-дослідні інститути, обласні лабораторні центри, медичні, ветеринарні, аграрні заклади вищої освіти, медичні академії післядипломної освіти та заклади охорони здоров'я з України, Іспанії, Молдови, Білорусі, Вірменії, Грузії, Азербайджану, Індії, Пакистану і Казахстану.

Беручи до уваги успіх попереднього заходу, у 2019 році до програми Симпозіуму було додано паралельні сесії з клінічної медицини, ветеринарної медицини та громадського здоров'я. Крім того, другий щорічний Форум з питань формування політики в рамках концепції «Єдине здоров’я» знову об'єднав спеціалістів, зацікавлених у питаннях державної політики, що постають у медицині, ветеринарії та науково-освітній сфері. Додатково під час Симпозіуму 2019 були проведені навчальні сесії.

На Симпозіумі 50 дослідників представили результати своїх науково-дослідних робіт в усних доповідях на пленарних засіданнях, ще 40 учасників – в коротких доповідях на паралельних сесіях, крім того, було представлено більше 450 постерних презентацій. Протягом всієї зустрічі експертна колегія обирала українських вчених, які співпрацюватимуть з міжнародними експертами, для отримання допомоги в аналізі даних, визначенні наукових журналів з високим індексом цитування та підготовці рукописів статей, що можуть бути направлені на рецензування та потенційно опубліковані.

 З такою кількістю представників із різних установ, зазначений захід надає унікальну можливість долучитись до зменшення загрози в регіоні, особливо коли мова йде про ризики, що спричиняють транскордонні захворюваннями для регіональної біобезпеки. 

Однією з учасниць Симпозіуму від НМАПО імені П. Л. Шупика була старша викладачка кафедри медичної статистики Т. Степанова, яка представила коротку усну доповідь та постерну презентацію на тему «Епідеміологія позалегеневого туберкульозу в Україні, 2008 – 2017 роки» за результатами спільного з Центром медичної статистики МОЗ України дослідження. Представлені результати дослідження викликали зацікавленість у міжнародних експертів, які запропонували подальший менторський супровід у підготовці рукопису статтяі та підборі наукового журналу з високим індексом цитування для подальшої публікації.

Додаткові ресурси з написання наукових робіт можна знайти на вебсайті Програми з написання наукових робіт (http://www.SWMProgramUA.com) та вже почати планувати участь у Регіональному науковому симпозіумі в рамках концепції «Єдине здоров’я» у 2020 році.