Search

 
 

23 травня на кафедрі медичної та лабораторної генетики закінчився цикл спеціалізації з генетики лабораторної, який тривав 2,5 місяці. На циклі проходили навчання 30 слухачів, серед яких були біологи та ембріологи з медико-генетичних центрів і клінік допоміжних репродуктивних технологій м. Києва, м. Івано-Франківська, м. Одеси та Донецької, Київської, Луганської і Рівненської областей.

Головною метою циклу спеціалізації було підготувати лікарів-лаборантів-генетиків, які зможуть самостійно виконувати молекулярно-генетичні, цитогенетичні та біохімічні дослідження для діагностики спадкових хвороб відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-лаборанта-генетика за спеціальністю «Генетика лабораторна». Навчальна програма циклу спеціалізації з генетики лабораторної охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, які необхідні для підготовки кваліфікованого спеціаліста.

Під час навчання слухачі оволоділи знаннями та навиками в галузі лабораторної генетики. Прослухали лекції з основ лабораторної та медичної генетики. Слухачі брали активну участь в проведені семінарських занять, готуючи та жваво обговорюючи доповіді за окремими тематиками. В повній мірі опанували практичними навичками з біохімічної, цитогенетичної та молекулярно-генетичної діагностики спадкової патології. Слід відмітити продуктивну взаємодію між слухачами та науково-педагогічними працівниками кафедри.

По закінченню навчання всі слухачі успішно склали іспит (комп’ютерне тестування, залік з практичних навичок, теоретичний екзамен) та показали високий рівень теоретичних знань та практичних навичок.

Слухачі взяли участь в анонімному анкетуванні, результати якого показали, що в цілому всі задоволені як рівнем викладання дисципліни на кафедрі медичної та лабораторної генетики, так і отриманими навичками.

На заключній конференції слухачі отримали документи встановленого зразка про завершення навчання та присвоєння звання «спеціаліст» за спеціальністю «Генетика лабораторна».