Search

 
 

Однією з основних наукових подій цьогорічної весни, що проходять у НМАПО імені П. Л. Шупика, стала щорічна науково-практична конференція молодих вчених, присвячена Дню науки, яка набула всеукраїнського статусу.

Цього року вона відбулася 16 - 17 травня і була присвячена глобально значущим мультидисциплінарним питанням медицини та фармакології, тому одержала назву «Інтеграція здобутків  молодих вчених - медиків та фармацевтів в міжнародний науковий простір: сьогодення та перспективи». На конференції було представлено велику кількість теоретичних і дослідних робіт з провідних установ та наукових шкіл з більшості регіонів України, її робота була організована у 4 секціях та заявлено 69 доповідачів - це рекорд за всю історію проведення конференції.

На конференції з кафедр хірургічного факультету найбільше - 5 учасниками -  була представлена кафедра онкології. Роботи та доповіді від кафедри з інтернами підготувала куратор інтернів кафедри доц. О. Пономарьова. Всі роботи мали клінічне спрямування, відповідали принциповим положенням останніх чинних гайдлайнів провідних у світі асоціацій спеціалістів ASCO та ESMO, мали науково-теоретичний та практичний зміст, більшість з них були мультидисциплінарними. Матеріал та результати свого дисертаційного дослідження представила аспірант Анастасія Самусєва (науковий керівник - доц. О. Пономарьова) у доповіді та опублікованих тезах «Топоізомераза 2 α як предикативний маркер у хворих на тричі негативний рак молочної залози», за що отримала диплом у номінації «Найкраща презентація дослідження». Неповний клінічний матеріал та огляд літератури за темою майбутньої дисертації представила у доповіді «Оцінка безпечності неоад´ювантної хіміопроменевої терапії при лікуванні недрібноклітинного раку легені ІІІ А стадії з лімфатичним статусом N2» абітурієнт аспірантури кафедри цього року Катерина Малярчук (науковий керівник - проф. В. Захаричев), за що отримала диплом у номінації «За актуальність дослідження». За доповідь «Взаємозв´язок аутоімунних захворювань та онкопатології» інтерн Ярослава Поліщук отримала диплом першого ступеня. Власний матеріал використала у доповіді «Імуногістохімія раку молочної залози у жінок Подільського регіону» стажист Катерина Бірюкова, з публікацією тез та дипломом «За найкращу презентацію роботи», також були опубліковані тези доповіді інтерна Інесси Тіунової «Профілактика тромбоемболічних ускладнень у онкологічних хворих».

Захід показав високий рівень сучасних молодих вчених, їх інтерес до науки і бажання розвиватися. Багато учасників форуму висловили подяку керівництву НМАПО імені П. Л. Шупика, безпосереднім організаторам конференції і бажання у наступному році знов взяти участь у такому видатному заході. Кафедра онкології планує виступи та тези аспірантів на конференцію у 2020 р. підготувати на англійській мові.