Search

 
 

Всесвітній день навколишнього середовища (World Environment Day), заснований у 1974 році Організацію об’єднаних націй, святкується 5 червня кожного року. У святкуванні цього дня беруть участь понад 140 країн світу. Головна ідея заходів, які реалізуються в цей час – привертання уваги, посилення обізнаності, заохочення до більш активних дій щодо вирішення екологічних проблем, попередження або зменшення їх негативного впливу на здоров’я населення. Темою 2019 року стали питання забруднення атмосферного повітря.

Саме лікарі профілактичних спеціальностей, у першу чергу за спеціальністю «Загальна гігієна», забезпечують моніторинг та аналіз впливу чинників оточуючого середовища на здоров’я населення. Розвиток професійних компетентностей лікарів напряму впливає на ефективність вирішення питань збереження здоров’я населення, у тому числі в умовах постійно зростаючого забруднення атмосферного повітря.

Діяльність кафедри громадського здоров’я спрямована на підтримку та збереження кадрового потенціалу галузі. Сьогодні на кафедрі мають можливість навчатися та удосконалювати власний професійний розвиток лікарі–профілактики майже всіх спеціальностей, а саме: «Загальна гігієна», «Комунальна гігієна», «Гігієна харчування», «Гігієна дітей та підлітків», «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища». Колектив кафедри відчуває підтримку керівництва Академії та працює над поширенням та роз’ясненням загальних ідей розбудови засад громадського здоров’я в Україні.

Лікарі профілактичних спеціальностей мають можливість навчатися у відремонтованих аудиторіях, на кафедрі широко використовуються сучасні освітні методи навчання у тому числі з використанням Інтернет можливостей. Про це та інші аспекти діяльності кафедри розповіла завідувач кафедри громадського здоров’я професор Ірина Хоменко під час проведення вступної конференції на передатестаційному циклі «Загальна гігієна» (23.05 - 24.06.2019). Тематика навчального плану та програми оновлюється з врахуванням потреб слухачів та з відображенням найактуальніших викликів, що виникають під час професійної діяльності, у тому числі з питань попередження негативних наслідків забруднення атмосферного повітря.

Науково-педагогічні працівники кафедри прагнуть до максимального задоволення потреб слухачів у оновленні професійних знань та практичних навичок, у вирішенні актуальних питань щодо попередження негативного впливу факторів довкілля на здоров’я населення, працюють згідно з сучасними реаліями та тенденціями, завжди відкриті до спілкування та співпраці.