Search

 
 

Вагомою подією для вітчизняного фармацевтичного сектору стало видання наказу МОЗ України № 1132 від 17.05.2019 р., яким з метою забезпечення якості лікарських засобів та фармакотерапії було утворено та затверджено склад робочої групи з питань розробки Національних стандартів з належної аптечної практики (GPP).

Головою робочої групи призначено заступника міністра охорони здоров’я України Романа Ілика, заступником голови − генерального директора Фармацевтичного директорату МОЗ України Олександра Комаріду. До її складу також увійшли:

  • 2 представники Фармацевтичного директорату МОЗ України;
  • 2 представники Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;
  • по 1 представнику від ДП «Український фармацевтичний інститут якості», ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата», КП «Фармація» та «Щотижневика АПТЕКА», а також Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика в особі завідувача кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів, доцента Сергія Убогова.

Наказом передбачено, що перше засідання робочої групи має відбутися протягом одного місяця з дня підписання цього наказу, а далі засідання проводяться за необхідністю. Також дозволяється залучати до роботи робочої групи спеціалістів, експертів та представників інших міністерств, державних органів, спеціалізованих установ, громадських і міжнародних організацій, взаємодіяти з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, отримувати від них необхідну інформацію в межах визначеної компетенції.

На голову робочої групи покладається обов’язок щодо забезпечення розробки Національних стандартів з належної аптечної практики та проектів нормативно-правових актів щодо їх впровадження; взяття участі у супроводі та подальшому доопрацюванні із зацікавленими сторонами розроблених робочою групою Національних стандартів з належної аптечної практики та проектів нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Національних стандартів з належної аптечної практики.

Тут слід згадати, що наказом МОЗ України № 455 від 30.05.2013 р. в якості базового інформаційного джерела для розробки стандартів належної аптечної практики яким було визначено спільну настанову Всесвітньої організації охорони здоров’я та Міжнародної фармацевтичної федерації «Належна аптечна практика: Стандарти якості аптечних послуг» (2011). 

Посилання на наказ МОЗ України № 1132 від 17.05.2019 р. http://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-17052019--1132-pro-utvorennja-robochoi-grupi-z-pitan-rozrobki-nacionalnih-standartiv-z-nalezhnoi-aptechnoi-praktiki

Посилання на наказ МОЗ України № 455 від 30.05.2013 р. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0455282-13

Посилання на настанову з GPP https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/897_009