Search

 
 

23 травня кафедра судової медицини розпочала тижневий цикл тематичного удосконалення «Вибрані питання судово-медичної експертизи» для науково-педагогічних працівників медичних закладів вищої освіти, які займаються підготовкою студентів, інтернів і лікарів - судово-медичних експертів зі спеціальності «судово-медична експертиза».

Відкриваючи навчальний цикл, декан факультету підвищення кваліфікації викладачів Лариса Бабінцева ознайомила колег із основними положеннями проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» і наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів». Відбулась цікава дискусія та обмін досвідом.

Слухачами стали науково-педагогічні працівники кафедр судової медицини Харківського і Одеського національних медичних університетів, кафедр патологічної анатомії і судової медицини ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», патоморфології і судової медицини Івано-Франківського і Вінницького національних університетів. Проведення циклу тематичного удосконалення передбачає поглиблення теоретичних знань зі спеціальності з метою підвищення якості судово-медичних експертиз. Програма включає 7 курсів, що охоплюють 13 розділів і мають безпосереднє відношення до проведення судово-медичних експертиз.