Search

 
 

Забезпечення якості є ключовим у розвитку взаємної довіри, підвищенні мобільності та справедливого визнання кваліфікацій і періодів навчання в Європейському освітньому просторі.

Міжнародні та європейські стандарти і рекомендації мають на меті сприяти «створенню загальноприйнятої системи цінностей, сподівань та зразкової практики щодо якості та її забезпечення різними установами та агенціями у всьому Європейському просторі вищої освіти».

НМАПО імені П. Л. Шупика в 2018 році підтвердила дієвість ефективної системи управління якістю (СУЯ) через результати ресертифікаційного аудиту за вимогами стандарту ISO 9001:2015 та експертну перевірку фахівців Європейської федерації забезпечення якості (5 зірок).

На виконання рішень вченої ради та ректорату Академії стосовно виконання вимог стандарту ISO 9001:2015, що підкреслює важливість забезпечення компетентності персоналу з питань якості, факультет підвищення кваліфікації викладачів проводить підготовку науково-педагогічних і інших працівників на циклі тематичного вдосконалення «Удосконалення системи управління якістю вищого медичного навчального закладу».

В квітні поточного року кафедрою педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права проведено черговий навчальний цикл. 13 представників структурних підрозділів Академії – завідувачі кафедр, директори інститутів – протягом навчальних занять мали можливість ознайомитися з особливостями системи управління якістю у медичному ЗВО, основними напрямами стратегічного менеджменту та планування; механізмами забезпечення якості освітньої, наукової і медичної діяльності; практичними особливостями стандартизації та сертифікації СУЯ; механізмами управління якістю; окремими методами кваліметрії, аудиту, управління ризиками та проектного менеджменту.

В урочистій обстановці 21 травня, за участі першого проректора чл.-кор. НАМН України професора Юрія Вдовиченка та декана факультету підвищення кваліфікації викладачів Лариси Бабінцевої, відбулось вручення посвідчень про підвищення кваліфікації з тематики вдосконалення системи управління якістю медичного навчального закладу вищої освіти. Вітаючи слухачів професор Юрій Вдовиченко зазначив, що проведення даного циклу забезпечує опанування керівниками структурних підрозділів Академії нових управлінських компетентностей, які дозволять оптимізувати процеси подальшого впровадження вимог ISO 9001:2015 у роботу кафедр, факультетів, інститутів і інших структурних підрозділів.

В урочистому врученні посвідчень та сертифікатів також взяли участь: завідувач сектором тематичного вдосконалення Ольга Волошенюк-Клімова та учений секретар НМАПО імені П. Л. Шупика професор Вікторія Горачук, яка, до речі, викладала декілька тем на зазначеному циклі ТУ.

Отже, адміністрацією Академії ще раз підкреслено важливість забезпечення культури якості в системі управління.