Search

 
 

24  травня 2019 на кафедрі медицини праці, психофізіології та медичної екології закінчилось проведення останніх циклів ПАЦ із спеціальностей «Гігієна праці» та «Професійна патологія».

За час існування кафедри (2012 – 2019 рр.) на циклах ПАЦ, що проводились кафедрою, пройшло навчання 95 слухачів.  Під час навчання слухачі набували нових знань з питань гігієни праці, професійної патології, психофізіології, ознайомлювались з новими нормативно-правовими документами з питань реформування галузі охорони здоров’я. Проходили стажування на робочих місцях в кращих спеціалізованих медичних закладах м. Києва, на базі яких розташовані клінічні бази кафедри – в ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кіндієва НАМН України» та Київському міському центрі профпатології (КМКЛ №5), на базі яких опановували сучасні документи з питань надання профпатологічної допомоги, з використанням міжнародних клінічних рекомендацій та протоколів.    

Набуття слухачами сучасних знань та навичок з питань медицини праці дозволило значно підвищити професійну майстерність лікарів з гігієни праці, професійної патології та успішно отримати більш високу і підтвердити наявну кваліфікаційну категорію під час атестації.

Всі слухачі циклів завжди успішно складали комп’ютерну атестацію, в ході іспиту показували високий рівень засвоєння практичних навичок та теоретичних знань.

Слухачі останніх циклів ПАЦ, під час заключної конференції, висловили вдячність всьому колективу кафедри та працівникам деканату медико-профілактичного та фармацевтичного факультету, навчального відділу Академії, за високий рівень організації навчального процесу, сучасний рівень отримання знань, професійну майстерність науково-педагогічних працівників. Виразили сподівання на подальше навчання в Академії. Побажали творчих успіхів всьому колективу НМАПО імені П. Л. Шупика.