Search

 
 

Вперше в Україні з 10 по 24 травня 2019 року на кафедрі офтальмології  НМАПО імені П. Л. Шупика успішно пройшов цикл тематичного удосконалення «Офтальмопластика та очне протезування» для підвищення кваліфікації офтальмологів та офтальмохірургів, удосконалення теоретичних знань та практичних навичок в діагностиці, консервативному та хірургічному 

лікуванні вроджених, травматичних, вікових змін допоміжного апарату ока та периорбітальної області, а також підвищення кваліфікації з сучасного очного протезування. Куратор циклу – професор О. Петренко.
Запровадження і проведення циклу продиктовано потребами сьогодення в межах реалізації глобальної програми по боротьбі зі сліпотою «Зір 2020: Право на зір» та умовах інтеграції України в європейський простір, та крім того, чисельними зверненнями лікарів офтальмологів та лікарів офтальмологів дитячих.

Нові знання на циклі отримали 28 слухачів – завідуючих та ординаторів офтальмологічних відділень, лікарів-офтальмологів кабінетів поліклінік та дитячих офтальмологів.

Слухачі циклу були ознайомлені із останніми досягненнями сучасності в офтальмології щодо мікрохірургічних реконструктивно-відновних методів офтальмопластики та сучасного очного протезування.

Методичний рівень лекційних та семінарських занять був високий. Особливу увагу слухачів привернули лекції, які були присвячені принципам вибору естетичних втручань при захворюваннях та пошкодженнях органу зору та периорбітальної області; анатомічним особливостям допоміжного апарату ока з позицій реконструктивної офтальмопластики; сучасним методам діагностики для вибору найбільш обґрунтованого способу хірургічного втручання, а також можливостям етапного реабілітаційного лікування. Провідне місце на циклі зайняли практичні заняття, на яких слухачі навчалися сучасним профілактичним методам боротьби з операційними та післяопераційними ускладненнями, методам знеболення, методикам підготовки до операції та післяопераційного менеджменту після офтальмопластичних втручань, які є на клінічній базі кафедри в КМКОЛ «ЦМХО», завдяки чому підвищилася професійна майстерність слухачів та відпрацьовувалась техніка основних діагностичних та лікувальних маніпуляцій.

Усі слухачі успішно склали залік та отримали посвідчення встановленого зразка.

Наступний цикл тематичного удосконалення «Офтальмопластика та очне протезування» кафедра офтальмології планує провести в травні 2020 року.