Search

 
 

13 травня 2019 р. на базі кафедри філософії відбулося чергове засідання комісії з питань етики НМАПО імені П.Л. Шупика за участі кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

Голова комісії, д.філос.н, професор Світлана Пустовіт звернула увагу членів комісії на необхідність навчальних підрозділів Академії в своїй науковій діяльності дотримуватися етико-правових норм міжнародного та українського законодавства, зокрема наказу МОН України від 16 березня 2012 р., № 416/20729 «Про затвердження порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах», а також наказу МОН України від 19.11.2012 р., № 1287 «Про деякі питання діяльності Комітету з питань етики (біоетики)» та ін.

Доповідач наголосила на тому, що процес гуманізації сучасної медицини має здійснюватися на біоетичних принципах та цінностях, а всі науково-дослідні проекти - піддаватися обов’язковій етичній експертизі. Крім того, на використання тварин в навчальному процесі необхідно додатково отримувати дозвіл Комітету з питань етики МОН України. Про різноманітні аспекти етико-правових засад проведення наукових досліджень та використання тварин у навчальних цілях доповів член комісії з питань етики, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, к.мед.н. Юрій Марков. Він підкреслив, що  біоетика покликана вирішувати складні етичні дилеми, які є невід’ємною складовою майже усіх видів діяльності людини і, в першу чергу, медицини та пов’язаних з нею біотехнологій.

Професор С. Пустовіт анонсувала проведення VII Національного конгресу з біоетики, що відбудеться 30 вересня - 2 жовтня 2019 р. та від імені організаційного комітету запросила членів комісії взяти участь у його роботі.

Про роботу комітетів з етики США за результатами закордонного відрядження та стажування в Медичному центрі методистів м. Хьюстон доповів доцент кафедри філософії, к.філос.н. Борис Остапенко. Особливу зацікавленість присутніх викликав розгляд проблем: «конфлікту інтересів» при проведенні клінічних досліджень між головним дослідником та пацієнтами; процесу сертифікації відповідних фахівців, які б могли розглядати такі конфлікти; базових та додаткових елементів інформованої згоди на федеральному рівні США тощо.

Представник кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Ю. Марков доповів про наукові розробки кафедри та конкретних кроках, які робляться на кафедрі для відповідності наукових досліджень сучасним міжнародним та вітчизняним вимогам.

Під час засідання комісії були також розглянуті інші питання, такі як: якість науково-дослідної діяльності в Академії; моніторинг та проведення заключної етичної експертизи науково-дослідних робіт, що виконуються в Академії; проведення етичної експертизи наукових статей, що подаються до публікації тощо.