Search

 
 

16 - 17 травня 2019 року на базі Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського відбулася XVІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференцзв’язку).

У конференції взяли участь професор О. Толстанов, професор О. Мінцер, професор В. Краснов.

Професор О. Толстанов у своїй доповіді «Функціональні та структурні зміни в організації безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів в контексті реформ охорони здоров'я України» зазначив, що якщо проаналізувати прагнення розвинених країн до удосконалення існуючих систем підготовки медичних кадрів, можна визнати, що ці країни разом із ВООЗ прагнуть максимально встановити державний контроль над системою БПР. У свою чергу, з аналізу вимог стандарту WFME щодо БПР випливає, що у розвинутих країнах очікується створення системи, яка є подібною до тої, яка вже існує в Україні протягом останніх майже 30-ти років. Новітня реформа охорони здоров'я України ґрунтується на навчанні кадрів через державну систему післядипломної освіти. Але ця система, після виходу найновіших регуляторних актів, буде піддана майже повному руйнуванню. Таким чином, всі рішення експертів медичної освіти та охорони здоров'я світового рівня підкреслюють важливість узгодження діяльності систем підготовки кадрів і державного забезпечення охорони здоров'я. Якщо всі розвинені країни світу шукають, яким чином забезпечити безперебійну взаємодію цих двох систем, то Україна з січня 2020 року таку взаємодію ліквідує і позбавляється поки наявних у нас переваг, до яких тільки прагнуть інші країни, що вважаються економічно розвиненими. Ми вважаємо, що система управління охороною здоров'я повинна не ліквідувати існуючі механізми формування професійних кадрів, а шукати шляхи її оптимізації та вдосконалення.

Професор О. Мінцер у своїй доповіді «Трансформація післядипломної медичної  освіти в умовах масового впровадження інформаційних технологій» зазначив, що недооцінка важливості розвитку нових технологій передавання знань, може призвести до втрати стратегічних переваг у розвитку всієї системи освіти в державі. Ключовим питанням при реалізації сучасних тенденцій навчання є якість підготовки спеціалістів охорони здоров’я. Безальтернативним варіантом розвитку післядипломної медичної освіти та БПР є створення єдиного методологічного центру сучасного передавання медичних знань.

Таким чином, успішність реформування охорони здоров’я України значним чином залежить від успішності та еволюційності функціональних та структурних змін в організації підготовки медичних кадрів.