Search

 
 

Аспіранти кафедр терапевтичного факультету взяли активну участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених, присвяченої Дню науки «Інтеграція здобутків молодих учених-медиків та фармацевтів в міжнародний науковій простір: сьогодення та перспективи».

Аспірант 1-го року навчання кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології Олександр Башинський отримав І-е місце, виступивши з доповіддю «Особливості імпульсивності та тяжкості саморуйнівної поведінки у пацієнтів психотичного регістру, шизофренічного спектру». Актуальність  даної тематики підтверджується результатами досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених. За статистичними даними ВООЗ самогубство являється другою головною причиною смерті серед працездатного населення. А стосовно  пацієнтів з психотичними розладами, біля 50 % всіх пацієнтів з діагнозом «Шизофренія», мають прояви саморуйнівної поведінки. У своїй доповіді Олександр Башинський висвітлив проміжні результати дисертаційного дослідження: основні тенденції, щодо особливостей структури саморуйнівної поведінки у  пацієнтів з психотичними розладами. Особливу увагу приділено тяжкості саморуйнівної поведінки у даної групи пацієнтів та рівню імпульсивності.    Аспірантка 1-го року навчання кафедри терапії Юлія Диня отримала ІІІ-є місце за доповідь «Ураження кишечника у хворих з цукровим діабетом 2-го типу», в якій висвітлено епдеміологічні дані про поширеність і захворюваність на цукровий діабет 2-го типу, актуальність вивчення ускладнень даного захворювання, своєчасність діагностики і призначення адекватного лікування. Особлива увага приділялось частоті та особливостям ураження кишечника у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу з акцентом на достатньо нову патологію, у пацієнтів цієї групи - діабетичну ентероколопатію. Розглянуто основні ланки патогенезу та диференційні особливості постановки діагнозу. Також у доповіді згадано про порушення мікробіому та значну його роль у розвитку ураження кишечника у даної категорії пацієнтів. Диплом в номінації «Практична значимість дослідження» отримала аспірантка 4-го року навчання кафедри нефрології та нирково-замісної терапії Оксана Лисянська за доповідь «Артеріальна гіпертензія, як фактор ризику кардіоваскулярних ускладень у хворих на гемодіалізі». Диплом в номінації «Актуальність дослідження»  отримала аспірантка 1-го року навчання Ольга  Загарійчук за доповідь «Віктимна поведінка у пацієнтів з маячними ідеями впливу при розладах спектру шизофренії та порушенням соціального функціонування». Диплом в номінації «Наукова новизна дослідження» отримала аспірантка 1-го року навчання кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії Наталія Носко з доповіддю «Створення онтологічної моделі неалкогольної жирової хвороби печінки задля вдосконалення надання медичної допомоги».

Традиційно виступи молодих вчених підтримували представники деканату терапевтичного факультету: заступник декана Ю. Челядин, член комісії з наукової роботи та інноваційної діяльності  терапевтичного факультету доцент кафедри терапії та ревматології А. Крилова.