Search

 
 

14.05.2019 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.613.06 НМАПО імені П. Л. Шупика (голова спеціалізованої вченої ради доктор мед. наук, професор Олег Шекера), відповідно до анонсованого заздалегідь на сайті Академії порядку денного, проведено захист двох дисертацій: докторської здобувача Чижової Валентини Петрівни та кандидатської здобувача Тиш Оріяни Богданівни.

Першим було проведено захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.02 - Внутрішні хвороби  Чижової Валентини Петрівни - провідного наукового співробітника відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України». Назва дисертації«Вікові аспекти предіабетичних порушень: передумови розвитку, особливості патогенезу і діагностики, шляхи корекції». Науковий консультант О. Коркушко, д.мед.н., професор, академік НАМН України, чл.-кор. НАН України. Офіційні опоненти: Б. Маньковський, д.мед.н., професор,  чл.-кор. НАМН України; В. Чернобровий, д.мед.н., професор; В. Лизогуб, д.мед.н., професор. За підсумками таємного голосування i одноголосного прийняття висновку щодо дисертації, здобувачу В. Чижовій рішенням спеціалізованої вченої ради було присуджено науковий ступінь доктора медичних наук.

Другим відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.38 – «загальна практика-сімейна медицина» Тиш Оріяни Богданівни - завідувача Хотівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини КЗ «Києво-Святошинський центр первинної медико-санітарної допомоги». Назва дисертації«Рекурентний бронхіт в практиці сімейного лікаря: роль мікробіоценозу бронхів і кишечника в лікуванні та профілактиці». Науковий керівник Л. Матюха, д.мед.н., професор. Офіційні опоненти: Н. Чухрієнко, д.мед.н., професор; В. Кошля, д.мед.н., професор. За підсумками таємного голосування i одноголосного прийняття висновку щодо дисертації, здобувачу О.  Тиш рішенням спеціалізованої вченої ради було присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.913.06 професор О. Шекера привітав В. Чижову та О. Тиш з успішним захистом і побажав їм подальших творчих успіхів.

Професор О. Г. Шекера зазначив, що дане засідання – останнє у цій каденції спеціалізованої вченої ради Д 26.913.06, термін повноважень якої закінчується 01.07. 2019 р. і подякував усім членам спеціалізованою вченої ради за плідну роботу, в процесі якої було проведено захисти 7 кандидатських і 1 докторської дисертації, серед яких 6 – за спеціальністю 14.01.38 – «Загальна практика-сімейна медицина» і 2 за спеціальністю 14.01.02 - Внутрішні хвороби».

Професор О. Шекера наголосив, що планується просити дозволу МОН України щодо продовження терміну повноважень  спеціалізованої вченої ради Д 26.913.06 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями 14.01.02 - Внутрішні хвороби» та 14.01.38 – «Загальна практика-сімейна медицина».