Search

 
 

14 травня 2019 року відбулося засідання комісії вченої ради з наукової роботи та інноваційної діяльності. Відкрила засідання голова комісії, професор Наталія Савичук та ознайомила присутніх з порядком денним.

Першим питанням був розгляд матеріалів наукової продукції. Матеріали представила учений секретар професор Вікторія Горачук. На засіданні комісії також були подані до затвердження змісти двох випусків 33 і 34 видання «Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика». Професор Озар Мінцер запропонував на розгляд комісії навчальний план та програму підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії (кандидата наук) з дисципліни «Медична та біологічна інформатика і кібернетика».

Завідувач канцелярії і архіву Інна Соловова проконсультувала щодо організації архівування документів постійно діючих спеціалізованих вчених рад НМАПО імені П. Л. Шупика; наголосила на тому, що атестаційні справи – це категорія документів постійного зберігання, тому вони мають бути оформлені відповідно до порядку підготовки документів на архівне зберігання в НМАПО імені П. Л. Шупика, а саме: пронумеровані аркуші, переплетені в твердій палітурці. Секретарі спеціалізованих вчених прийняли інформацію до відома.

Наступним питанням був звіт про роботу відділу докторантури та організації наукової діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика за 2018 рік та план роботи на 2019 рік. Доповіла завідувач відділу к.мед.н. Олександра Сіренко. Проректор з наукової роботи професор Наталія Савичук відзначила роботу відділу. Було наголошено на тому, що академія по Україні займає 26 місце по базі даних Scopus.

На комісії прозвучала інформація щодо процедури підготовки до захисту за новими правилами аспірантів, які розпочали навчання після вересня 2016 року. Участь в обговоренні взяли професор Володимир Мішалов та секретарі спеціалізованих вчених рад.

Завідувач відділу аспірантури та клінічної ординатури Ольга Вишнякова проінформувала членів комісії про розклад кандидатських іспитів у червні 2019 року. Також були розглянуті пропозиції до плану та розкладу атестації клінічних ординаторів 2019 року випуску.

Останнім питанням був розгляд клопотання на подовження на 2 роки теми науково-дослідної роботи терапії і геріатрії, яка закінчується в 2019 році, у зв’язку з подальшим плануванням продовження набору та аналізу матеріалу в межах цієї тематики з залученням заочного аспіранта з 2019 року. Комісія рекомендувала подовження терміну виконання до затвердження на вченій раді.

На засіданні були присутніми 30 учасників.

Наступне засідання комісії відбудеться 11 червня 2019 року.