Search

 
 

11 квітня відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики».

В заході, проведеному Міжрегіональною академією управління персоналом (МАУП), взяли участь понад 140 науковців із України та інших європейських країн. Основна мета: аналіз результатів і документів Конференції міністрів, відповідальних за освіту, що відбулась у травні 2018 р. у Парижі, зокрема Паризькій декларації та Звіту про імплементацію Болонського процесу.

До учасників конференції з вступним словом-доповіддю звернувся ректор МАУП М. Курко, який наголосив на необхідності спільного визначення стратегії державних та недержавних закладів вищої освіти (ЗВО) у формуванні інтелектуального потенціалу України. Звернув увагу на те, що українська вища освіта має зайняти достойне місце в європейському освітньому просторі.

У роботі конференції з доповіддю «Викладання етики, як приклад значущості дисциплін гуманітарного профілю в освітніх програмах недержавних ЗВО» взяла участь професор кафедри філософії Наталія Бойченко.

В межах заходу відбулись пленарні та секційні засідання, на яких розглянуто такі проблемні питання: місце і роль недержавного сектору освіти у трансформаційних освітянських процесах: міжнародна і національна практики; політико-правові та організаційно-управлінські засади функціонування освіти; соціально-економічна ефективність функціонування ЗВО в умовах конкуренції на ринку освітніх послуг; інноваційний характер та зміст функціонування державних та недержавних ЗВО в контексті світових глобалізаційних, інтеграційних та інформаційних процесів.

Під час роботи конференції активно обговорювалися проблеми співпраці між державними та недержавними ЗВО та можливості міжнародного співробітництва.

Результати обговорення перспектив розвитку системи вищої освіти України у світлі тенденцій та пріоритетів Європейського простору вищої освіти можуть бути ефективно використані для навчання аспірантів за новою освітньо-науковою програмою.